ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Registrační průkazky

V novém systému elektronické evidence ČKA byla spuštěna možnost zasílání žádostí o vydávání registračních průkazek.

Zodpovědná osoba v oddíle (předseda, organizační pracovník), která má přístup do systému členů klubu, může nově zadávat fotografie ke členům a žádat o registrační průkazky. Žádat o průkazky lze jen u osob, které mají uhrazen členský příspěvek ČKA a mají v systému zadanou fotografii.

Zadávání fotografií

  • V levém menu v systému naleznete položku Fotografie členů. Po jejím rozkliknutí se zobrazí tabulka se členy a u každého z nich lze do systému nahrát fotografii.
  • Stiskněte tlačítko Nahrát, vyberte v počítači fotku, kterou můžete následně dle potřeb oříznout, otočit a správně umístit, tak aby odpovídala předpisům.
  • Fotografie bude po jejím nahrání do systému schválena či odmítnuta určenými osobami ČKA.
  • Odmítnutí bude u fotek, které zjevně nezachycují konkrétní osobu či jsou například v nedostatečné kvalitě apod.

Žádosti o vystavení registračních průkazek

Jakmile bude mít některý člen schválenou fotografii a má zároveň uhrazený členský příspěvek ČKA, objeví se v tabulce v sekci Registrační průkazky. V této sekci lze zažádat o vystavení průkazek obdobným způsobem, jako se hradí členské příspěvky.

  • Vyberete členy, u kterých chcete nechat vystavit průkazku a odešlete žádost.
  • Zobrazí se variabilní symbol, částka k uhrazení a číslo účtu ČKA. Manipulační poplatek za vystavení registrační průkazky je 50 Kč, u mládeže do 16 let 20 Kč.
  • Jakmile bude potvrzena sekretariátem platba, dojde k vystavení průkazek a jejich zaslání na adresu klubu. Pokud budete chtít průkazky vyzvednout osobně na sekretariátu ČKA či zaslat na jinou adresu než klubovou, je potřeba kontaktovat sekretariát a domluvit se.
  • Registrační průkazky se budou vydávat s platností na 10 let, u mládeže do 16 let na 5 let.
  • Od 1. 7. 2019 není povinnost mít registrační průkazku. Svou totožnost můžete prokazovat jiným průkazem, který obsahuje fotografii, jméno a datum narození (občanský průkaz, řidičský průkaz, studentská karta, cestovní pas apod.)
  • Registrační průkazka sama o sobě neopravňuje ke startu v soutěžích ČKA. Je nutné mít uhrazený členský příspěvěk na danou sezónu.

Více informací k novelám včetně hrazení členských příspěvků ČKA lze nalézt v těchto článcích:

Datum: 22. 8. 2019 | Sekce: VV ČKA | Autor: Petr Streubel