ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

O kuželkách

Určit vznik hry „v kuželky“ znamená přímo vědecké bádání začínající až někde v babylonské říši, tzn. cca 4500 let před n. l. První zmínku o hře v kuželky uvádí ve 12. století před n. l. básník Homér, tvůrce slavných eposů Illias a Odysea. Zpočátku se házelo vhodnými kameny i vzduchem na vzdálený cíl. V našich podmínkách se o kuželkách zmiňují v beletrii K. J. Beneš, K. V. Rais, Karolina Světlá a další. Tehdejší požadavky na účastníky nebyly téměř žádné, a to ani pokud jde o fyzickou zdatnost – házelo se maximálně 3–5× v jednom sledu. Dráhy bývaly 10–20 metrů dlouhé, jeden až jeden a půl metrů široké. Už tehdy se dbalo na to, aby byly vodorovné. Postupem času se utvářely disciplíny, ve kterých bylo možné soutěžit a tak vzniklo „koulení o ceny“, a to vlastně znamenalo zrod soutěží.

První sportovní organizace na evropském kontinentu vznikla již v roce 1885 v Drážďanech, v roce 1926 byla ve Stockholmu založena mezinárodní kuželkářská organizace International Bowling Association (IBA), naši zemi v ní zastupoval od roku 1931 německý svaz. Stále však sílily snahy utvořit svoji vlastní organizaci. K tomu došlo 11. ledna 1937, kdy vznikla Asociace československého sportu kuželkářského a jejím prvním předsedou byl zvolen Pavel Varsik. Dne 1. 4. 1937 registrovala již ASČK 620 členů z 31 klubů a kroužků. Druhá světová válka však znamenala konec činnosti ASČK a utvořen byl SČK (Svaz českých kuželkářů) a SAZK na Slovensku jako protiváha německého kuželkářského svazu. Po jejím skončení byla v říjnu 1946 ustavena nová vrcholná organizace ČAKS (Československá asociace kuželkářského sportu) a jejím předsedou JUDr. Otakar Kádner.

Přehled předsedů vrcholného orgánu
1946–1948Otakar Kádner
1948–1951Jan Sprinzel
1951–1952Jan Malena
1951–1960Josef Smékal
1960–1973Antonín Cihlář
1973–1983Josef Habřina
1983–1987Ing. Antonín Krajča
1987–1988Miloš Navrkal
1988–1993Stanislav Kubánek
Dosavadní předsedové svazu
1993–2001Vladimír Tlamka
2001–2005Zdeněk Jaroš
2005–2013Jiří Jančálek
2013–2017Petr Vaňura
2017–Jiří Jančálek

Od roku 1952 se měnil několikrát název, od roku 1990 až do zániku čs. státu byl vrcholnou organizací Československý kuželkářský svaz (ČSKS). V Čechách byl nejvyšším orgánem Český kuželkářský svaz (ČKS), na území Moravy působil MSKS (Moravskoslezský kuželkářský svaz). Po vzniku samostatné České republiky byl 18. dubna 1993 ustaven Českomoravský kuželkářský svaz (ČMKS) a v následujícím roce ukončily svoji činnost ČKS a MSKS.

V roce 2001, kdy se začal i na poli sportovním prosazovat bowling, došlo k reorganici a vrcholným orgánem se stala Česká kuželkářská a bowlingová federace, jejímž prezidentem je dodnes Vladimír Tlamka. Kuželkářské dění řídí Česká kuželkářská asociace (ČKA) a o bowling pečuje Česká bowlingová asociace (ČBA).

Náš kuželkářský sport si dokázal nalézt místo i v mezinárodních organizacích, v nichž pracovali mnozí naši funkcionáři. Za všechny jmenujme alespoň Antonína Cihláře, který byl předsedou „asfaltové“ sekce FIQ (Federation Internationale des Quillers) celých 15 let od roku 1961 do roku 1975, kdy byl našimi státními orgány na základě jeho odsouzení okupace v roce 1968 odvolán. Dále ve FIQ pracovali Josef Smékal (předseda „asfaltové“ sekce od roku 1954 do roku 1961), Jaroslav Rázek (sportovní referent), Jan Boor (sekretář), Rudolf Suchý, Oskar Saga a další. V roce 1993 se na konferenci v Budapešti změnil název „asfaltová sekce“ na sekci „klasik“. Také po vzniku samostatné České republiky se zapojili naši zástupci do funkcí v mezinárodních kuželkářských organizacích. V letech 1997 až 2009 byl viceprezidentem WNBA Vladimír Tlamka. Od roku 2017 tuto funkci vykonává Petr Vaňura, pod kterého spadá technický úsek. V NBC vykonává od roku 2012 funkci viceprezidenta Jiří Jančálek, který má na starosti práci s mládeží.

Každý sport se, samozřejmě, hodnotí hlavně podle sportovních úspěchů a kuželkáři jich dobyli opravdu hodně. Od roku 1955 do konce roku 2021 získali 46 zlatých medailí a nespočet dalších významných úspěchů. Níže uvádíme pouze naše mistry světa.

Přehled československých a českých mistrů a mistryň světa
1962Bratislavadružstva mužiŠimůnek, Mihál, Kočárek, Vostřák, Šavlík, Prejsler
jednotlivkyně ženyŠindlerová Vlasta
1966Bukurešťdvojice ženŠindlerová Vlasta, Mikulčíková Marie
1968Linzdvojice mužůKočárek Miroslav, Blaževič Ivo
1974Eppelheimjednotlivkyně ženyKonířová Hana
1984Ljubljanadružstva mužiProcházka Vl., Kliment, Vitkovič, Něnička, Krtil, Slabák
1985Frankfurtjednotlivkyně juniorkyDobešová Naďa
1988Budapešťdvojice ženyDobešová Naďa, Žďárková Daniela
1990Innsbruckdvojice ženyDobešová Naďa, Žďárková Daniela
1993Budapešťsmíšené juniorské dvojiceZahrádková Hana, Fürst Martin
1994Ludwigshafendvojice ženyDobešová Naďa, Cahová Vlasta
jednotlivkyně ženyDobešová Naďa
1995Hunedoaradvojice juniořiFürst Martin, Pytlík Viktor
1996Klagenfurtdvojice dorostenciJelínek Miroslav, Jirouš Michal
1998Blanskokombinace dorostenciGutwirth Ota
2000Poznaňjednotlivkyně ženyDobešová Naďa
kombinace ženyDobešová Naďa
Celjedružstva dorostenciParkan, Bučko, Sobčák, Vaněk Martin
dvojice dorostenkyPodzimková Kateřina, Malá Radka
jednotlivkyně dorostenkyMalá Radka
2001Koperdružstva juniorkyKováříková, Vicencová, Cahová, Malá, Pěchová, Podzimková, Bukovská
2002Osterhofendvojice dorostenciSobčák Ondřej, Podzimek Martin
2004Brašovjednotlivkyně ženyBudišová Eva
Boleslawiectandem mix dorostuCvejnová Aneta, Touš Ondřej
jednotlivkyně dorostenkyVaverková Lucie
kombinace dorostenkyVaverková Lucie
2005Novi Sadtandem mix Ž+MBukovská Lenka, Němec Jiří
2007Košicedvojice dorostenciDejda Filip, Stloukal Miloš
sprint dorostenciStloukal Miloš
kombinace dorostenciDejda Filip
tandem mix Ž+MWiedermannová Hana, Kotyza Jan
2010Rijekajednotlivkyně juniorkyWiedermannová Hana
Ritzingsprint ženyWiedermannová Hana
2011Sarajevotandem mix dorostuTatoušková Nikola, Endršt Jan
sprint dorostenciNeumann Daniel
kombinace dorostenkyTatoušková Nikola
2012Lesznosprint ženyWiedermannová Hana
2014Brnosprint juniorkyTopičová Natálie
sprint ženyVaverková Lucie
2015Speichersdorfdružstva dorostenkyBrožková, Dvořáková, Portyšová, Topičová, Wohlmuthová
kombinace dorostenkyPortyšová Nikola
2016Novigradjednotlivkyně juniorkyTatoušková Nikola
kombinace juniorkyTatoušková Nikola
2018Clujkombinace juniořiBína Jan
tandem mix Ž+MBabická Renáta, Endršt Jan
2019Rokycanydružstva dorostenkyBrtníková, Horková, Ondovčáková, Pýchová, Štraufová, Tobolová
2023Varaždintandem dorostenkyKábrtová Veronika, Mertlová Petra

Ke stažení:

  • České kuželky 1937–2007 (PDF, 16 MB)
    Almanach k 70. výročí organizovaného kuželkářského sportu v ČR. Obsahuje mimo jiné výsledky MČR jednotlivců i družstev, výsledky MS a ME ve všech kategoriích, výsledky mezinárodních pohárových soutěží a řadu dalších informací a statistických údajů.