ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Kuželkářské metodiky

Čtenáři Kuželkářských listů se v posledním čísle mohli dočíst o metodikách, které v posledních letech vznikly. Jejich úroveň, rozsah i obsahová kvalita je různorodá, ale každá z nich může nejširší kuželkářskou základnu oslovit a něčím obohatit. V tomto článku si můžete přečíst jen stručná shrnutí prvních z nich a pro zájemce pak jsou i ke stažení na našem webu.

První dílem je kniha Oldřicha Lauera nazvaná „Trenér a trénink v kuželkách“. Ve své knize, která vznikala několik let, popisuje bývalý reprezentační trenér kromě historie kuželek také pedagogické a psychologické základy z teorie sportovního tréninku. Velká část je také věnována anatomii a fyziologii lidského organismu se zaměřením na sport. Samozřejmě nechybí ani metodický popis techniky, doplněný o názorné fotografie a další pomocné tréninkové metody.

Druhou prací je publikace Robina Parkana, která se stala základem pro diplomovou práci na FTVS UK. Příručka „Roční tréninkový cyklus“ je svou koncepcí zaměřena především na začínající kuželkáře a práci s mládeží. Zahrnuje i některé dříve zveřejněné znalosti, ale samozřejmě přináší do kuželek i mnoho aktuálních a moderních trendů z oblasti koučinku. Kromě specifikace a stanovení ročního tréninkové cyklu, nabízí informace o rozcvičení, včetně bohatého rejstříku cviků. Na dvaceti stranách je zde podrobně popsána a rozebrána kuželkářská technika, včetně nápravy chyb a kuželkářských pomůcek. Speciální kapitola je věnována i nastupování na dorážku.

Třetím dílem je brožura z dílny Jiřího Johna s názvem „Jak se naučit hrát kuželky“. V díle jsou na dvanácti stranách popsány obecné základy tréninku, kuželkářská technika i základy dorážky a porážení sestav. Autor se zmiňuje také o strečinkových zásadách. Práci lze doporučit především pro začínající kuželkáře.

Čtvrtou kuželkářskou učebnicí, kterou začátkem tohoto století zpracovával Josef Bašný, je „Metodika kuželkářského sportu“. Autor navazuje na dílo Karla Vašíře ze šedesátých let a rozvíjí ho o své vlastní zkušenosti a poznatky. V díle jsou osobitým způsobem popsány hráčské zvyklosti, vybavení a samozřejmě i technika a styl. Najdeme zde též stručný popis sebetrénování a trénování. V příštím čísle Kuželkářských listů přineseme druhou část metodických materiálů, kterou budou společně s výše uvedenými díly zveřejněny na webových stránkách ČKA, v sekci „O kuželkách“.

Datum: 1. 2. 2008 | Sekce: TMK | Autor: Robin Parkan