ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Fakturace nákladů za rozhodčí

Souhrnný přehled informací k proplacení nákladů na rozhodčí.

O uplynulém víkendu skončil ligový soutěžní ročník a ČKA může přejít k proplacení nákladů za rozhodčí, níže přinášíme podrobné informace, kterými navazujeme na předchozí články zde a zde.

Obecné zásady

 • Oddíl fakturuje odměny rozhodčím pouze za jarní část soutěžního ročníku 2023/2024, tedy zápasy, které se skutečně odehrály na jaře 2024.
 • Oddíl fakturuje odměny pouze za utkání, která řídil rozhodčí, a která rozhodčímu skutečně proplatil.
 • Oddíl fakturuje odměny dle rozpisu KL, odměna uvedená v rozpisu je finální částka. Neproplácí se cestovné, stravné ani jiné příplatky.
 • Oddíl zašle fakturu na adresu sekretariat@kuzelky.cz do 31.05.2024
 • Faktury budou propláceny vždy ve větším počtu, zpravidla jednou týdně.

Náležitosti faktury

 • Jako dodavatel je pořadatel domácího utkání, zpravidla domácí oddíl.
 • Jako odběratel musí být uvedena Česká kuželkářská asociace, Zátopkova 100/2, 169 00 Praha IČ 70939055.
 • Ve faktuře bude uveden rozpis utkání dle soutěží, s uvedením jednotkové ceny a počtu jednotek, v závorce pak budou uvedena jména rozhodčích.
 • Příklad textu faktury:
  • Náklady na rozhodčího za řízení utkání I. KLM (Novák, Dvořák, Novotný)       počet  5       sazba  500 Kč        celkem 2500 Kč
  • Náklady na rozhodčího za řízení utkání II. KLM (Novák, Dolejší, Kuželka)       počet  4       sazba  460 Kč        celkem 1840 Kč
  • Celkem               4340 Kč

Kontrola

 • Některé oddíly budou vyzvány ke kontrole primárních dokladů.
 • V takovém případě proběhne výplata až po kontrole dokladů.
 • V případě kontroly oddíl elektronicky předloží primární doklady, ze kterých bude patrné, jakým způsobem vyplatil rozhodčím odměnu.
 • Zpravidla se bude jednat o:
  • Dohodu o provedení práce, formulář příležitostné činnosti, smlouvu o výkonu funkce apod.
  • Výpis z banky s odchozí platbou nebo doklad o výdeje hotovosti
 • Pokud oddíl neprokáže výplatu odměn rozhodčím, nemá nárok na proplacení nákladů.

V případě potřeby neváhejte kontaktovat sekretariát ČKA. 

Děkujeme za spolupráci.

Datum: 30. 4. 2024 | Sekce: Sekretariát | Autor: ČKA