ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Upozornění pro rozhodčí

Upozornění pro rozhodčí Interligy a rozhodčí dlouhodobých soutěží řízených STK ČKA.

Žádáme všechny výše uvedené rozhodčí, kteří byli delegováni KSR a na podzim roku 2020 odřídili alespoň jedno utkání, aby neprodleně zaslali vyplněnou dohodu o provedení práce, a to poštou ve dvou vyhotoveních na adresu: Česká kuželkářská asociace, Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6.

Dále všichni výše uvedeni rozhodčí vyplní Výkaz utkání a zašlou ho na adresu dpp@kuzelky.cz, a to nejpozději do čtvrtku 26. 11. 2020 do 18 hodin. Po kontrole výkazu budete vyzváni k zaslání jeho podepsaného originálu.

Dohodu o provedení práce i Výkaz utkání naleznete pod tímto článkem.

Děkujeme všem za spolupráci a přejeme pevné zdraví.
Sekretariát ČKA

Datum: 23. 11. 2020 | Sekce: Rozhodčí | Autor: Jana Holubová