ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zavedlo od 1. 7. 2018 nový informační systém veřejné správy – Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zavedlo od 1. 7. 2018 nový informační systém veřejné správy – Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení (dále jen „Rejstřík“).

V souladu s ustanovením § 3a odst. 9 zákona, MŠMT vyhláškou č. 134/2018 Sb., o stanovení formátu a struktury datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje do rejstříku, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních (dále jen „vyhláška“), stanovilo formát a strukturu datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c zákona určenou na pořízení nebo technické zhodnocení sportovního zařízení (dále jen „žadatel o podporu na sportovní zařízení“) zapisují údaje do Rejstříku.

1.2 Obecné informace o Rejstříku

 • Rejstřík je informačním systémem veřejné správy, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních.
 • Správcem Rejstříku je MŠMT.
 • MŠMT ověřuje pravdivost, úplnost a správnost údajů v Rejstříku.
 • Rejstřík je rozdělen na veřejnou a neveřejnou část.
 • Údaje o počtu sportovců a trenérů sdružených ve sportovní organizaci a seznam sportovních zařízení zapsaných v Rejstříku jsou veřejně přístupné, a to rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 • Ostatní údaje povinné ze zákona obsahuje neveřejná část Rejstříku.
 • Sportovní organizace, v níž jsou sdruženy jiné sportovní organizace, je povinna zapsat údaje do Rejstříku do 31. 12. 2018.
 • Ostatní sportovní organizace jsou povinny zapsat údaje do Rejstříku do 30. 6. 2019.
 • Žadatel o podporu na sportovní zařízení je povinen zapsat údaje do Rejstříku do 31. 12. 2018.
 • Podporu sportu ve formě dotace ze státního rozpočtu lze poskytnout sportovní organizaci bez ohledu na její zápis v Rejstříku do uplynutí uvedených lhůt.
 • Sportovní organizace se nesplněním povinnosti zapsat do Rejstříku bez zbytečného odkladu údaje podle zákona a jejich změny dopustí přestupku. Žadatel o podporu na sportovní zařízení se nesplněním povinnosti zapsat do Rejstříku bez zbytečného odkladu údaje podle zákona dopustí přestupku.
 • Rejstřík je dostupný z internetové aplikace na https://rejstriksportu.msmt.cz.

K datu 7. 11. 2018 je většina sportovních organizací v rejstříku zapsána, ale pokud se v internetové aplikaci nenajdete, obraťte se na mail: info@ckbf.cz.

Datum: 13. 11. 2018 | Sekce: Ostatní | Autor: Jaromír Šula