ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Školení trenérů mládeže II. třídy – zrušeno

Školení trenérů II. třídy v Pelhřimově ve dnech 13.–15. 5. 2016 bylo z důvodu odhlášení některých účastníků zrušeno. Náhradní termín bude stanoven na podzim ihned po zveřejnění termínového kalendáře.

Trenérsko-metodická komise ČKA pořádá ve dnech 13.–15. května 2016 v Pelhřimově školení nových trenérů II. třídy.

Účastnit se mohou zájemci, kteří splňují následující požadavky:

  • a) dva roky aktivní praxe trenéra III. třídy (od získání III. kvalifikační třídy)
  • b) aktivní činnost v oddíle/klubu

Rozsah školení je 50 hodin, z čehož větší část (cca 60 %) bude tvořit zadané samostudium, zbylá část (hlavně praxe + některé přednášky) bude součástí školení v Pelhřimově. Na závěr složí všichni účastníci písemnou zkoušku ze všech zadaných témat. Přesná náplň školení je popsána ve směrnici ČKA Školení a evidence trenérů v kuželkách (PDF, 58 kB). Účastníkům školení budou proplaceny náklady na ubytování a stravování po dobu školení.

Přesný program školení, včetně zadaných studijních materiálů obdrží účastníci ihned po uzavření přihlášek. Přihláška musí obsahovat – jméno a příjmení, mateřský oddíl/klub, datum narození, rok získání III. kvalifikační třídy. Přihlášku zašlete v elektronické podobě na adresu: a kopii na , a to nejpozději do 27. dubna 2016!

Školení trenérů II. třídy v Pelhřimově ve dnech 13.–15. 5. 2016 bylo z důvodu odhlášení některých účastníků zrušeno. Náhradní termín bude stanoven na podzim ihned po zveřejnění termínového kalendáře.

Datum: 21. 4. 2016 | Sekce: TMK | Autor: František Majer