ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Valná hromada ČKA

V souladu se Statutem ČKA rozhodl Výkonný výbor ČKA svolat Valnou hromadu ČKA na sobotu 13. června 2009.

Místo konání nebylo zatím určeno, ale bude shodné s místem konání VH ČKBF, která se uskuteční na stejném místě před VH ČKA.

Jak je všeobecně známo, obě valné hromady jsou volební. Počínaje dnešním dnem se mohou na sekretariát ČKA podávat přihlášky k registraci kandidátů pro volbu prezidenta a viceprezidenta. Protože se však bude VH ČKA konat letos historicky poprvé, nemá VH ještě schválen svůj Jednací a Volební řád. Aby se mohly připravovat volby nových volených funkcionářů, schválil VV ČKA pracovní verzi obou řádů, které bude muset VH ČKA na svém zasedání nejprve projednat a schválit. Návrh Jednacího a Volebního řádu je uveden zde (PDF, 270 kB).

Návrhy na registraci kandidátů mohou podávat všechny orgány ČKA, tj. VV ČKA, VV krajských svazů, VV okresních svazů, kuželské oddíly a kluby a také fyzické osoby, které jsou členy ČKA. Navrhovaný kandidát musí být státním občanem České republiky, musí být registrován v kuželkářské sekci ČKBF a ke dni voleb musí dosáhnout minimálně věku 21 let. Přihláška k registraci se podává na sekretariát ČKA ve dvojím vyhotovení nejpozději 15 dnů přede dnem konání VH ČKA. Přihláška musí obsahovat prohlášení kandidáta s vlastnoručním podpisem, že souhlasí s kandidaturou a že mu nejsou známy překážky jeho volitelnosti. Vzorový formulář přihlášky naleznete zde (PDF, 131 kB).

Jakmile bude známo přesné místo konání, rozešle sekretariát ČKA pozvánky na VH pro delegáty s hlasem rozhodujícím. Podle Statutu ČKA jsou jimi:

  • a) prezident ČKA a viceprezident ČKA;
  • b) zástupci krajských kuželkářských svazů – počet zástupců je závislý na počtu registrovaných členů k 31. 12. 2008;
  • c) zástupci každého oddílu, který má své zastoupení v nejvyšší soutěži družstev 2008/09.

Současně s projednáváním organizačního zabezpečení VH ČKA se výkonný výbor zabýval přípravou celostátního aktivu STK. Se záměrem minimalizovat finanční náklady spojené s těmito akcemi rozhodl výkonný výbor, že aktiv STK se bude konat na stejném místě jako VH ČKA a časově na ni naváže. Podrobnosti budou uvedeny v pozvánce na aktiv.

Datum: 12. 3. 2009 | Sekce: Ostatní | Autor: Jiří Jančálek