ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Upozornění pro kluby

Zástupci a organizační pracovníci jednotlivých klubů a oddílů, věnujte pozornost tomuto sdělení.

Statistika ČSTV – členská základna
Blíží se závěr roku, je proto nutné, aby všechny kluby, sdružené v ČSTV, aktualizovaly na příslušném Okresním sdružení ČSTV svoji členskou základnu. Jedná se o doplnění nových členů, především pak mládeže. Na úplnost statistiky je třeba dohlédnout. Ne na všech okresech data doplňují a naše federace i asociace tak přichází o nemalé finanční prostředky.

Evidenční listy klubů, oddílů
Aktualizujte údaje o klubu formou zaslání nových EL na sekretariát ČKA. Údaje na evidenčních listech jsou pro kontakt s kluby závazné (adresy, účty, telefony, e-mail) a řada klubů má tato data již neplatná. EL je ke stažení na webových stránkách ČKA v „Dokumentech – Formuláře ČKA“. Žádost se nevztahuje na kluby, které nový EL v posledních dvou letech zaslaly a ke změnám u nich nedošlo.

Datum: 5. 12. 2008 | Sekce: Ostatní | Autor: ČKA