ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Noví rozhodčí II. třídy

V úterý 28. 10. 2008 uspořádala komise rozhodčích ČKA ve složení Milan Jakoubek, Růžena Navrátilová a Libor Novák na kuželně HKK Olomouc školení nových rozhodčích II. třídy.

V místní klubovně se sešlo 46 budoucích rozhodčích II. třídy. Krajskými svazy bylo přihlášených o něco více a bez omluvy se nedostavili Axman Jiří ml. – Rosice, Hejnyš Miloslav – Náchod, Kahoun Ladislav – Benešov, Kočí Lukáš – Benešov, Rizman Milan – Brno a Vaverková Lucie – Rosice.

Po nezbytných legislativních úkonech jako je vyplňování evidenčních listů, zápisech do prezenční listiny a zakoupení nových Sportovně technických předpisů začalo naostro samotné školení.

V prvních dvou hodinách jsem všem přítomným přednesl přednášku o osobnosti rozhodčího, jeho chování a oblečení. Dále byly zdůrazněny chyby a nesprávné postupy některých rozhodčích v uplynulém ročníku tak, aby se u nově vyškolených rozhodčích neopakovaly. Byly podrobně a s obšírným vysvětlením předneseny závěry ze seminářů ligových rozhodčích ze srpna a září 2008.

Ve druhé dvojhodinovce Libor Novák přednášel a vysvětloval nové Sportovně technické předpisy, platné od 1. 7. 2007. Přednáška byla provedena formou okamžité diskuse, tzn. že případné dotazy byly ihned zodpovězeny a vysvětleny.

Třetí praktickou část provedla Růžena Navrátilová převlečena do úboru rozhodčí přímo v prostorách nově zrekonstruované kuželny HKK Olomouc. Pro nové rozhodčí zvolila postup od příjezdu hostujícího družstva, přes samotný průběh utkání až po ukončení utkání a odjezd hostů domů. Tento výklad jsem doplňoval společně s Liborem Novákem o praktické připomínky ze zkušeností a řízení mistrovských utkání. Zde bylo veliké množství dotazů ihned zodpovídáno a i prakticky předváděno.

Prostory klubovny, kuželna i občerstvení bylo na vysoké úrovni, za což bych chtěl oddílu kuželek HKK Olomouc velmi poděkovat. Dále musím poděkovat všem přítomným rozhodčím za kázeň, čímž nám velmi usnadnili celé školení.

Po ukončení školení v tzv. neformální diskuzi jsem u již nových rozhodčích II. třídy poznal, že jim školení přineslo mnoho nových poznatků a věřím že je uplatní v praxi.

Datum: 3. 11. 2008 | Sekce: Rozhodčí | Autor: Milan Jakoubek