ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Vyhodnocení seminářů ligových rozhodčích 2008

V sobotu 30. 8. 2008 v Praze a následující sobotu 6. 9. 2008 v Olomouci proběhly semináře ligových rozhodčích.

Celkem se zúčastnilo 129 rozhodčích (64 v Praze a 65 v Olomouci). Účast se oproti loňsku výrazně zlepšila, ale přesto mě úplně neuspokojila. Některé kraje mě vyloženě zklamaly a provedu s příslušnými předsedy KR podrobný rozbor.

Na seminářích se v první části probíralo hodnocení uplynulého soutěžního ligového ročníku 2007/2008 a MČR jednotlivců. Zde jsem musel rozhodčím poděkovat, neboť v hodnocení ligových družstev byli rozhodčí hodnoceni kladně a na MČR jednotlivců se nevyskytlo žádné pochybení z jejich strany. Samozřejmě že v některých případech (asi v 5 %) se připomínky vyskytly a na nich jsem semináře stavěl. Tyto připomínky (ne se všemi jsem se ztotožňoval) jsem obšírně rozebral a rozhodčí si mezi sebou vzájemně předávali zkušenosti.

Jihlavská kuželkářská škola předala komisi rozhodčích návrhy na výklady STP a já jsem tyto návrhy přednesl (uvedeny v závěrech ze seminářů). V závěru první části jsem vyhodnotil plnění „Závěrů ze seminářů ligových rozhodčích 2007“. Až na nejednotné zastavování času při rozmotávání kuželek byly všechny body kladně plněny.

V druhé části můj kolega z KR Ing. Libor Novák formou „okamžité diskuze“ probíral důležité body STP, které se týkají nás rozhodčích a ve kterých nás tzv. „tlačí bota“. Rozhodčí na tyto body mohli okamžitě reagovat a následně si předávali svoje poznatky z ligových utkání. Dále byly předneseny oficiální výklady STP 01, 02 a 03, které vydala STK ČKA.

Jelikož jsme diskutovali již během přednášky, v samotné diskuzi jsem pouze odpověděl na dotaz ohledně delegace rozhodčích na ligová utkání a oznámil termín školení nových rozhodčích II. třídy – úterý 28. 10. 2008 (státní svátek) od 10,00 hod. na kuželně HKK Olomouc.

Závěry ze seminářů ligových rozhodčích:

  • Židle se do hracího prostoru nebude v žádném případě povolovat, bude mimo hrací prostor v zadní části.
  • Koule může být pouze v držení hráče, trenéra nebo odložena v zásobníku, žádné jiné odložení (např. na židli, na povrch rozběžiště) nebudou rozhodčí tolerovat.
  • Pokud hráči vypadne koule mimo uskutečněný hod mimo hrací prostor (např. při odebírání z podavače), nesmí hráč tento prostor opustit (kouli mu podá např. trenér, technický dozor nebo protihráč).
  • Podávání rukou před zahájením hry se uskuteční na pokyn rozhodčího (např. pokynem „vzájemně se pozdravte“) v období po jmenovitém představení hráčů.
  • Po dohrání celé disciplíny (např. 100 HS, 120 HS) si hráči podají ruce až po vyhlášení výsledků.
  • Rozhodčí před zahájením utkání bude na domácím oddílu požadovat nepřetržitý (stálý) technický dozor (jedná se zejména o zastavování a spouštění časomíry na všech drahách současně).
  • Rozhodující čas pro rozcvičení je nastavený na totalizátoru každé dráhy, rozhodčí počká s pokynem ukončení rozcvičky až do uplynutí posledního času.

Závěrem bych chtěl poděkovat oběma kolegům z komise rozhodčích paní Růženě Navrátilové a panu Liborovi Novákovi za účelnou pomoc při seminářích, dále paní Ivaně Palánové, paní Haně Pluhařové a HKK Olomouc za zajištění sálů.

Po ukončení obou seminářů a vzájemných neformálních konzultacích s jednotlivými rozhodčími jsem vycítil, že jsem se ubíral správným směrem a dle mého názoru se semináře povedly.

Milan Jakoubek
předseda komise rozhodčích ČKA

Datum: 10. 9. 2008 | Sekce: Rozhodčí | Autor: Milan Jakoubek