ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Soutěže dorostu a změna rozpisu kuželkářské ligy

Na jednání VR ČKA byla přijata zásadní změna, která se týká dorosteneckých soutěží. STK ČKA dostala za úkol odpovídajícím způsobem změnit rozpis kuželkářské ligy 2007–2008 a VV poté tuto změnu přijal hlasováním per rollam.

Bylo rozhodnuto, že původně připravovaný model soutěží, který měl přinést rozsáhlé změny, nebude od příštího soutěžního ročníku zaveden a dorostenecké soutěže proběhnou podle letošního modelu.

Na téma dorosteneckých soutěží proběhne široká veřejná diskuse, která prostřednictvím krajských svazů osloví tu nejširší kuželkářskou veřejnost a prakticky každý, kdo bude chtít se k tématu vyjádřit, bude mít možnost svůj názor sdělit. Poté bude ustanovena komise sestavená ze zástupců krajských svazů, členů komise mládeže, trenérsko-metodické komise, STK, vedení ČKA a případně dalších zainteresovaných a ta s přihlédnutím k názorům veřejnosti vypracuje nový model soutěží dorostu.

Na závěr úkol Výkonné rady ČKA krajským svazům:
VR ukládá Krajským kuželkářským svazům projednat (s co největším zapojením oddílů) názory na organizaci dorosteneckých soutěží v rámci ČR a uspořádaný názor za svůj KKS zaslat do 29. 2. 2008 k rukám předsedy STK ČKA.

V souvislosti s rozhodnutím Výkonné rady ČKA schválil VV ČKA hlasováním per rollam změnu rozpisu KL pro soutěžní ročník 2007–2008 v částech týkajících se sestupu a postupu v soutěžích dorostu.

Datum: 31. 12. 2007 | Sekce: Ostatní | Autor: Hanuš Slavík