ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Konference WNBA – Hannover 24. 11. 2007

V posledních letech měla konference WNBA vždy vzrušený průběh.

Konference WNBA – Hannover 24. 11. 2007

Před čtyřmi lety v Augsburgu se zapsala do povědomí účastníků téměř nekonečnou volbou prezidenta WNBA, kterým se až na čtvrtý pokus stal Freddy Klahold. Už o dva roky později v listopadu 2005 byl na další konferenci WNBA učiněn pokus, jak ho odvolat. Což se nepodařilo i kvůli tomu, že neprošel nový návrh stanov. Konference byla nakonec přerušena a pokračovala za půl roku v Lucembursku. Ani zde návrh nových stanov neprošel. Na to členské svazy NBC zareagovaly opuštěním jednacího sálu. Od této konference byla WNBA bez svého viceprezidenta – panu Tlamkovi zde skončil mandát a nikdo další nebyl volen.

Čas běží dál a v kuželkářském sportu to vře. Evropská zóna WTBA (bowlingu) usiluje o vyčlenění WNBA z FIQ. To by bylo pro náš sport nemilé. Mimo jiné by to znamenalo definitivní uzavření cesty na olympiádu. Na letošním kongresu FIQ se to ještě nepodařilo. Možná že právě toto hrozící nebezpečí způsobilo, že letošní konference WNBA byla úplně jiná než ty minulé. V ovzduší bylo stále cítit napětí, ale vedle toho zde existovala snaha dobrat se řešení, které by bylo pro všechny prospěšné. Vždyť jen silná a jednotná WNBA může úspěšně čelit tlaku bowlingu.

Konference WNBA – Hannover 24. 11. 2007

Pouze na samém začátek konference to trochu zajiskřilo. Někteří delegáti nesouhlasili s přidělením hlasovacího práva Katalánsku a Tchaj-wanu. Kongres FIQ sice oba přijal do svých řad, ale… Proti členství Katalánska v FIQ podalo protest Španělsko – v současné době se čeká na stanovisko MOV. Členství Tchaj-wanu je podmíněně omezeno na dobu tří měsíců, do té doby zde musí být postavena kuželna. Přes uvedené problémy nakonec delegáti konference WNBA uznali oběma novým členům NBC hlasovací právo.

V úvodních zprávách zazněla jedna zajímavá informace: v Austrálii byla postavena nová desetidráha pro klasické kuželky. Aby zde však mohl vzniknout kuželkářský svaz, musí být podle australského práva tento sport rozšířen ve čtyřech australských státech. Na splnění této podmínky se dále pracuje.

Poté přišel na program jednání první důležitý bod: volby. O své znovuzvolení usiloval pan Klahold, ale před vlastní volbou svoji kandidaturu stáhnul. A tak jediným kandidátem byl prezident rakouského svazu pan Ludwig Kocsis. Ve své předvolební řeči mimo jiné zmínil potřebu společné spolupráce a omezení osobního napadání. Každý, kdo kritizuje, by měl být schopen převzít zodpovědnost. Na závěr svého vystoupení vznesl požadavek, aby v případě jeho zvolení byl počet viceprezidentů zvýšen na dva, tím by měla být eliminována hrozba získání většiny jednou sekcí v prezídiu WNBA. Následnou veřejnou volbou byl pan Kocsis zvolen jednomyslně prezidentem WNBA.

S ohledem na jeho požadavek byly další volby přerušeny a konference pokračovala svým následujícím bodem: projednáním stanov. Celkem překvapivě se ani zde nevyskytly nějaké zásadní rozpory. Bez velkých problémů bylo do stanov zakotveno, že vydávání sportovních řádů je plně v kompetenci jednotlivých sekcí. Po provedení několika změn byly stanovy přijaty.

Konference WNBA – Hannover 24. 11. 2007

Po polední přestávce měla konference pokračovat v přerušených volbách. Nejprve však nový prezident informoval delegáty konference, že do funkce generálního sekretáře jmenoval pana Gerharda Grubera. A pak už došlo na volby viceprezidentů. Kandidáti byli dva: Francouz Renè Petry a náš kandidát pan Vladimír Tlamka. Protože měli být zvoleni dva viceprezidenti, proběhla veřejná volba vcelku podle očekávání: oba získali hlasy od všech delegátů. Na závěr proběhla ještě volba účetních auditorů, kterými se stali: Johann Tock (Itálie), Erich Schröber (Německo) a náhradníkem Tomaž Milač (Slovinsko).

Posledním zajímavým bodem bylo projednání členských poplatků. Jejich výše byla stanovena s ohledem na členskou základnu. Např. naše asociace bude ročně platit 800 €. V bodě „různé“ vystoupil i náš zástupce, kterým byl Jiří Jančálek. Informoval účastníky konference o zájmu našich tělesně postižených kuželkářů k navázání mezinárodních kontaktů. Tento zájem má i prezídium WNBA.

Když se to všechno shrne, mohou být s výsledky konference spokojeni téměř všichni. Věřme, že stejný pocit bude v nás přetrvávat i nadále.

Datum: 25. 11. 2007 | Sekce: Ostatní | Autor: Jiří Jančálek