ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Závěry ze seminářů ligových rozhodčích

V sobotu 1. 9. 2007 v Praze a následující sobotu 8. 9. 2007 v Ústí nad Orlicí proběhly semináře ligových rozhodčích.

Semináře ligových rozhodčích

Celkem se zúčastnilo 108 rozhodčích (53 v Praze a 55 v Ústí nad Orlicí). Dle mého názoru byla účast nízká, neboť znám počty nasazovaných rozhodčích na ligová utkání. V několika případech jsem dostal omluvné dopisy, které beru na vědomí. Samozřejmě, že budu při nasazování pro jarní kola brát zřetel na případnou účast či neúčast.

Na seminářích se v první části probíralo hodnocení uplynulého ročníku 2006–07 z pohledu rozhodčích. Podrobně se probíraly případy, v nichž rozhodčí pochybili. Na druhou stranu jsem musel většinu rozhodčích pochválit, neboť minimálně z 90 % byla utkání díky jim bezproblémová a řízení bylo na profesionální úrovni. Oproti loňskému ročníku se rozhodčí diametrálně zlepšili.

V druhé části byly podrobně vysvětleny nové Sportovně technické předpisy z hlediska rozhodčích. „Problémové“ body byly obšírně rozebrány a některé z nich zakotveny do závěrů ze seminářů ligových rozhodčích. Došlo i k případům, kdy se k některým bodům provedlo sjednocení postupu rozhodčích, které je uvedeno v závěrech ze seminářů.

Jelikož jsme důkladně veškeré tzv. „sporné“ body v nových Sportovně technických předpisech probírali již při jejich přednášení, v samotné diskuzi se vyskytly již jen technické dotazy, které však přímo nesouvisely s činností rozhodčích.

Závěry ze seminářů ligových rozhodčích

Z minulého roku jsme ze závěrů seminářů ligových rozhodčích probrali body, které se podařilo naplnit jen z části. Bylo jich plná polovina!

  • Rozhodčí nesmí v žádném případě radit při utkání hráči, protože má být nestranný – opět přišly stížnosti.
  • Při krátkodobých opravách ASK (např. rozmotávání šňůr) se nyní bude postupovat následovně: po pokynu „zastavte hru a čas“ se zastaví hra na všech dráhách (dvoudráhách, čtyřdráhách, šestidráhách), oproti loňsku kdy jsme se dohodli jinak, se toto nepodařilo naplnit a v některých případech došlo k tzv. „nepochopení“ situace.
  • Opětovně jsme se vrátili k posuzování tzv. „bosých hodů“. Rozhodčí může za tento přestupek udělit kartu jen v případě, že si je na 100 % jistý, že hráč skutečně „bosou“ hodil a to je vzhledem k novým hracím materiálům a zvyšující se rychlosti hodu stále těžší a těžší rozpoznat. Pokud si nejste opravdu jisti, neposuzujte toto jako přestupek. Znehodnotíte si tím doposud klidný průběh utkání. Největší počet stížností přišel na posuzování „bosých hodů“ pouze u hostujícího družstva (opravdu to bylo minimálně z 80 %).
  • Při hře do nepřipravených ASK byl dohodnut následující postup: při prvním přestupku jako rozhodčí nereagujeme, pouze si toto poznamenáme; při druhém přestupku hráče napomeneme slovně a při třetím a dalším přestupku udělujeme příslušnou kartu. Ne všichni se tímto řídili a tudíž bylo nejednotné posuzování.

Další závěry vyplynuly z letošních seminářů:

  • Po dohrání příslušné disciplíny (např. 60 hs, 100 hs, 120 hs) si hráči „podají ruce“ až po vyhlášení výsledků a ukončení hry. Je dobré na toto upozornit při zahajovacím nástupu.
  • U ASK je pro regulérně poražené kuželky rozhodující světelný ukazatel, zřejmé závady musí neprodleně prověřit rozhodčí. V případě poruchy rozhodčí uzná za poražené kuželky jen ty, které jsou skutečně poražené (leží).
  • Nejvíce diskutabilní byl čl. 26, odst. 2 pravidel kuželkářského sportu – „přestupek v době rozcvičení“. Zde uvádím doslovný výklad: „Za jakýkoliv přestupek lze hráči udělit kartu až od pokynu rozhodčího k zahájení hry. Jedinou výjimkou jsou případy, které jsou zmíněny v čl. 26, odst. 3, písm. e) a g), tj. za vědomou hru do nepřipravených ASK a za nesportovní chování. Pokud se rozhodčí rozhodne hráči udělit kartu za některý z těchto dvou přestupků v období „‚rozcvičky“‘, bude postupovat v souladu s našimi i mezinárodními pravidly. V případě že hráč obdrží během rozcvičení žlutočervenou kartu, automaticky se mu anuluje první hod, tzn. že svůj start začne až od druhého hodu.“ U hráčů lze samozřejmě uplatnit bod 8 tohoto článku, kde je uvedeno, že střídající hráč nepřejímá zaznamenané přestupky střídaného hráče.
  • Čl. 29 odst. 2 pravidel kuželkářského sportu uvádí, že pokud hráči při provedení hodu (dle čl. 29, odst. 1 pravidel kuželkářského sportu) vypadne koule a tato opustí hrací prostor (myslí se tím kterýmkoliv směrem), považuje se to za uskutečněný hod. K tomuto bodu je nutný ještě následující výklad: pokud je hrací prostor tzv. „zúžen“ o podavač koulí, považuje se vypadnutí koule na tento podavač v kterékoliv výšce za opuštění hracího prostoru a tudíž za uskutečněný hod.
  • V případě poruchy ASK dlouhodobějšího charakteru se hra a čas zastaví u přímých soupeřů (např. dráhy č. 1 a 2). Pokud se druhá dvojice vzájemně dohodne (např. dráhy č. 3 a 4), rozhodčí jim umožní dohrání dílčí disciplíny. V případě, že se hráči nedohodnou, zastaví se hra a čas na všech drahách.
Semináře ligových rozhodčích

Na obou seminářích byly rozhodčím ukázány polokošile bílé a červené barvy s tištěným znakem rozhodčího ČKA a jmenovkou.

Závěrem bych chtěl poděkovat oběma kolegům z komise rozhodčích paní Růženě Navrátilové a panu Liborovi Novákovi za účelnou pomoc při seminářích, dále paní Ivaně Palánové, paní Haně Pluhařové a panu Jiřímu Johnovi za zajištění sálů.

Po ukončení obou seminářů a vzájemných neformálních konzultacích s jednotlivými rozhodčími jsem vycítil, že jsem se ubíral správným směrem a dle mého názoru se semináře povedly.

Datum: 12. 9. 2007 | Sekce: Rozhodčí | Autor: Milan Jakoubek