ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Akademické hry letos hostí Liberec

Jak se již stalo v minulých letech zvykem, tak i letos patří začátek května Českým akademickým hrám. Za pořadatele byla letos vybrána TU Liberec.

Město, sportu zaslíbené, může poskytnou řadu špičkových sportovišť, mezi nimiž nechybí ani krásná nová kuželna, která je umístěna v nové víceúčelové hale – Tipsport aréně.

Od myšlenky uspořádat Akademické hry v kuželkách již uplynulo 7 let a turnaj se tak rok od roku stává prestižnější. O tom svědčí nejen rostoucí kvalita předvedených výkonů, ale především startovní listina, na níž v posledních letech nechybí téměř kompletní juniorská špička.

Pro mnohé hráče je Akademické MČR zajímavým a vítaným zpestřením před vrcholem sezony. Jména posledních vítězů ani netřeba představovat – obhajovat tituly budou v podstatě dva nejlepší kuželkáři republiky Lucka Vaverková a Honza Kotyza. Pokud se i letos zúčastní, budou jistě patřit mezi nejžhavější kandidáty na zisk titulu, ale vzhledem k tomu, že o vítězi rozhodne pouze jeden start na 120 hodů sdružených, má šanci mnohem více startujících.

Organizační záležitosti

Podmínky účasti: ČAH se mohou zúčastnit studenti všech vysokých škol ČR, kteří se prokáží platným výkazem o studiu (index, ISIC karta). Sportovec musí být v době konání her studentem vysoké školy, která ho přihlašuje. Bez prokázání těchto dokumentů nebude student připuštěn do soutěže. V případě, že student studuje dvě vysoké školy současně, může startovat pouze za jednu.

Věková hranice: Studenti se mohou zúčastnit ČAH bez omezení věku.

Místo soutěže a prezentace: Tipsport aréna Liberec – kuželna Jeronýmova 570/22, Liberec 7 (naproti hlavnímu vchodu do arény)

Doprava: Z vlakového nebo autobusového nádraží tramvají č. 2 nebo 3 směr Hanychov do zastávky Staré Pekárny, odtud doleva nahoru cca 500 m k Městskému stadionu. Kuželna je naproti hlavnímu vchodu do Tipsport areny.

Vedoucí činovníci:

  • Ředitel soutěže: PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D. ales.suchomel@tul.cz, tel.: 48 535 5126
  • Hlavní organizátor: Josef Žid josef.zid@tul.cz, 721 200 721
  • Hlavní rozhodčí : Bohumil Dušek

Závodní kancelář: Sportovní hala Katedry tělesné výchovy FP TUL v Harcově, (Na Bohdalci 715, 460 15 Liberec 15)

Systém soutěže: Muži i ženy soutěží v disciplíně 120 hodů sdružených. Hráč má právo na 5 bodů rozhozu na dráze, na které začíná. Střídání drah podle čl. 7 Soutěžního řádu kuželkářského sportu.

Časový pořad:

Pondělí 30. 4.
08:00 prezentace závodníků
09:00 losování
09:20 nástup závodníků
09:30 zahájení soutěže
21:00 předpokládané ukončení

Úterý 1. 5.
10:00 zahájení soutěže
17:00 vyhlášení vítězů
18:00 slavnostní zakončení

Předpis: Soutěží se podle sportovně technických předpisů ČKA a ustanovení tohoto rozpisu.

Vyhlášení vítězů: Vítěz získá titul Akademický mistr ČR 2007, první tři v soutěži obdrží medaile a diplomy.

Námitky: Do 15 minut od skončení utkání řediteli soutěže s vkladem 100 Kč.

Odvolání: Proti námitkovému řízení lze podat odvolání do 120 minut org. výboru her s vkladem 500 Kč.

Různé: Časový program bude upřesněn podle počtu přihlášených hráčů a hráček. Všichni závodníci musí mít sportovní obuv se světlou podrážkou.

Podrobnější informace též na stránkách ČAH – http://www.cah2007.sportis.cz

Datum: 2. 4. 2007 | Sekce: Mistrovství ČR | Autor: Kamil Bednář