ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Závěry ze seminářů ligových rozhodčích

Vyhodnocení seminářů ligových rozhodčích a závěry z nich.

V sobotu 17.6. 2006 v Praze a v neděli 18.6. 2006 v Zábřehu proběhly semináře ligových rozhodčích. Celkem se zúčastnilo 131 rozhodčích (81 v Praze a 50 v Zábřehu). Na seminářích se neprobírala ortodoxně pravidla, ale hlavně jejich jednotné výklady. Dále se podrobně rozebraly tři případy utkání, která musela řešit disciplinární komise a to z pohledu rozhodčích. Z diskuzí které byly využity pro předávání zkušeností a vysvětlení sporných situací jsem vycítil, že jsem se ubíral správným směrem a semináře se dle mého názoru povedly.

Po roce působení ve funkci předsedy komise rozhodčích ČKA jsem se rozhodl o rozšíření této komise. Sám nemohu obsáhnout kontrolu všech rozhodčích v celé ČR. Pro oblast Čech v komisi rozhodčích a jako delegát svazu bude pracovat pan Ing. Libor Novák z Prahy, pro oblast Moravy totéž bude vykonávat paní Růžena Navrátilová. Oba dva jsou dlouhodobí a zkušení rozhodčí I. třídy a vám byli na seminářích představeni.

Závěry ze seminářů ligových rozhodčích:

  • rozhodčí nesmí v žádném případě radit při utkání hráči (toto se děje hlavně v mládežnických kategoriích, ale i v nižších soutěžích řízenými ČKA) – je nestranný
  • rozhodčí vždy sjednává pořádek prostřednictvím domácích pořadatelů nebo vedoucího domácího družstva, nikdy se o to nepokouší sám
  • rozhodčí nesmí zakázat divákům „hlasité povzbuzování“, v případě neúnosného tzv. „fandění“ může přes domácího pořadatele (nebo vedoucího družstva) požádat o snížení intenzivnosti
  • při představování hráčů nesmí rozhodčí v žádném případě stát k divákům zády, buď stojí mezi hráči (např. mezi dráhou č. 2 a č. 3), případně u stěny dráhy č. 1 k divákům i hráčům bokem (samozřejmě dle architektonického řešení kuželny)
  • při opravách ASK rozhodčí zastavuje čas následovně : při poruše na dráze č. 1 zastavuje rozhodčí čas automaticky na dráze č. 2, při poruše na dráze č. 4 zastavuje rozhodčí čas automaticky na dráze č. 3, při poruchách na drahách č. 2 nebo č. 3 se zastavuje čas na všech čtyřech drahách, není chybou zastavit čas na všech drahách při poruše na kterékoliv dráze, vždy se však musí zastavit čas přímému soupeři
  • v mistrovských utkáních řízených ČKA nemůže mít hráč vlastní hrací nářadí – koule, rozhodčí nemá možnost zjistit váhu, míru a tzv. excentritu, hrát se bude pouze zkolaudovaným hracím nářadím na příslušné kuželně
  • opětovně jsme se vrátili k posuzování tzv. „bosých hodů“ – rozhodčí může za tento přestupek udělit kartu jen v případě, že si je na 100% jistý, že hráč skutečně tzv. „bosou“ hodil a to je vzhledem k novým hracím materiálům a zvyšující se rychlosti hodu stále těžší a těžší rozpoznat. Pokud si nejste opravdu jisti, neposuzujte toto jako přestupek – znehodnotíte si tím doposud klidný průběh utkání
  • při hře do nepřipravených ASK byl dohodnut následující postup: při prvním přestupku jako rozhodčí nereagujeme, pouze si toto poznamenáme, při druhém přestupku hráče napomeneme slovně a při třetím a dalším přestupku udělujeme příslušnou kartu

Jelikož v současné době vznikají nové „Sportovně technické předpisy“ požádal bych vás o jakýkoliv námět či návrh, který mi můžete zaslat. První návrh již vznikl na semináři:

  • při mistrovském utkání by mohli trenér a jeho asistenti při vedení hráčů nahradit sportovní obuv za pantofle

V průběhu obou seminářů si rozhodčí kterým končila platnost 30. 6. 2006 po vyplnění evidenčních listů vyzvedli nové průkazy s platností do 30. 6. 2011.

Milan Jakoubek
předseda komise rozhodčích ČKA

Datum: 8. 7. 2006 | Sekce: Ostatní | Autor: Milan Jakoubek