ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Změna věkových kategorií

Zásadní sdělení k věkovým kategoriím.

V loňském roce proběhla konference světové federace NBC při příležitosti konání světových šampionátů ve Varaždínu. Výstupem z tohoto jednání byla mimo jiné dohoda na úpravě věkových kategorií. V návaznosti na to VV ČKA rozhodl o sladění mezinárodních předpisů s těmi národními tak, aby nevznikaly zbytečné nesoulady a problémy v případě, že by národní úprava zůstala odlišná.

Kompletní znění mezinárodních pravidel, které bude účinné od 1. 7. 2024, naleznete na tomto odkazu: https://www.wnba-nbc.com/news/new-nbc-regulations-2023-and-2024. Konkrétní bod pravidel věnovaný věkovým kategoriím hráčů se nachází na straně 19 textu a je označený jako 7.1.1 „Altersklassen/Age classification“.

Od příští sezóny bude kategorie mladších žáků zahrnovat hráče od 10 do 13 let, kategorie bude označená jako U13. Kategorie starších žáků U15 bude zahrnovat hráče ve věku 14 a 15 let. Posun nastane i pro kategorii dorostu, která bude nově označena jako U19 pro hráče od 16 do 19 let. Snížení rozsahu nastane v kategorii juniorské U23, kam nově budou patřit hráči mezi 20. až 23. rokem věku.

V důsledku těchto změn všichni hráči žákovské a dorostenecké kategorie zůstanou pro příští soutěžní ročník ve stejné věkové kategorii a budou se účastnit stejných soutěží jako v současném ročníku.

Datum: 28. 3. 2024 | Sekce: Mládež | Autor: ČKA