ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Vyjádření prezidia ČKBF

Vyjádření prezidia ČKBF ke stavu dotačního řízení pro rok 2022.

Česká kuželkářská a bowlingová federace (ČKBF) podobně jako ostatní národní svazy konečně obdržela rozhodnutí od Národní sportovní agentury (NSA) ve věci dotační výzvy PSS22 – Podpora sportovních organizací svazového charakteru 2022.  Vlivem rozpočtového provizoria a nového systému zpracování a vyplácení žádostí bylo jak rozhodnutí, tak vyplácení dotací oproti minulým letům výrazně opožděno. ČKBF tak letos obdržela výše uvedené rozhodnutí a dotační prostředky na konci července resp. na začátku měsíce srpna (!).

NSA letos poprvé aplikovala novou myšlenkovou koncepci, tzv. prioritizaci jednotlivých sportů resp. příslušných národních svazů, pro rozdělování finančních prostředků. A bohužel tato koncepce je právě pro náš sport nevýhodná. Do popředí totiž staví jednak sporty olympijské a jednak sporty kolektivní, mezi které ani bowling ani kuželky z pohledu NSA nepatří. Kuželky a bowling tak byly zařazeny až do posledního koše (č. 8 Ostatní sporty – neolympijské individuální), jedná se o koš nejenom poslední, ale také nejpočetnější. A bohužel celková alokace pro tento koš patří naopak k nejnižším.

Ve spojení s celkovým poklesem finančních prostředků proudících přes NSA do sportu v důsledku ekonomického vývoje našeho státu je jasné, že rozdělování letos bylo pod velmi přísnou kontrolou žádostí, kterou zdaleka nešlo nazvat formální, a mnoho svazů (včetně tradičních sportů s dlouhou dotační historii) letos na dotaci nedosáhlo vůbec (ani v jedné oblasti podpory). V jeden okamžik toto nebezpečí hrozilo i naší federaci, ale podařilo se nám představitele NSA přesvědčit a dotaci jsme obdrželi. Přesto se však i naší organizace dotkly zásadní škrty a bohužel v oblastech podpory B – Péče o talentovanou mládež a C – Zabezpečení státní sportovní reprezentace jsme od NSA letos žádné finanční prostředky neobdrželi!

Pro letošní rok tedy byla přiznána podpora ČKBF v celkové výši:

(v závorce uvedeny částky z roku 2021)

  • Oblast podpory A: 8 785 780.00 Kč         (8 762 513.00 Kč)
  • Oblast podpory B: 0.00 Kč                        (2 200 000.00 Kč)
  • Oblast podpory C: 0.00 Kč                         (1 400 000.00 Kč)

Je nutno připomenout, že všechny dotační výzvy NSA jsou nenárokové, rozhodnutí je plně v kompetenci NSA a proti jejímu rozhodnutí se nelze dále odvolat. Vedení ČKBF intenzivně pracuje na získání podrobností důvodů snížení dotace (pokud existují a nejsou jen důsledkem výše uvedeného souběhu prioritizace a snížené alokace) a také již nyní usilovně hledá cesty, které by nám v příštím roce opět umožnily v dotačním řízení uspět ve všech oblastech podpory.

Dále je nutné uvést, že dotační prostředky, které získává ČKBF se vždy dělí na tří části, částka 1.005.780 Kč zůstává na mandatorní výdaje federace. Rozdíl se pak směřuje stejným dílem mezi obě asociace, ČKA a ČBA. Každá asociace tedy letos obdrží na svoji činnost 3.890.000 Kč.

Vzhledem k takto významnému snížení státní dotace a vzhledem k aktuální situaci na poli ekonomiky je zřejmé, že jak vedení federace, tak vedení obou asociací bude muset zasáhnout do hospodaření pro rok 2022 a učinit mnohé změny ve svých plánech. Jednorázové zásahy do rozpočtu roku 2022 nám pomohou překlenout rok 2022, ale bylo by dobré už nyní myslet i na další roky (zvlášť pokud by se naplnily pesimistické scénáře) a pečlivě zvážit všechny možnosti a připravit vhodné koncepční změny.

Věříme, že tato zpráva nastínila aktuální situaci, která není jednoduchá, a že pomůže najít pochopení pro změny, které bylo a bude nutné v rámci našeho sportu udělat.

Za Prezídium ČKBF

Hanuš Slavík

Karel Vopička

Jiří Jančálek

Datum: 13. 9. 2022 | Sekce: Domácí soutěže | Autor: ČKA