ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

K novele STP z hlediska Interligy

Zachytil jsem reakce z členské základny, které ukazují zjevné nepochopení úprav předpisů. Pokusím se věci objasnit, snad se mi to aspoň trochu povede.

Interliga (IL) dosud nebyla v našich Sportovně technických předpisech (STP) příliš zakotvena, což se touto novelou pokusil VV ČKA napravit.

V posledních letech se množila vcelku oprávněná kritika ovlivnění nižších soutěží družstvy klubů Interligy. Tyto kluby to obvykle vidí jinak, ale tím se zabývat nechci. Právě poslední novela STP měla za úkol co možná nejvíce přiblížit podmínky "Interligových" klubů a všech ostatních klubů v celé republice.

Nejdříve musím zdůraznit, že IL se hraje dle Mezinárodních předpisů (ISO), což je právě v těchto předpisech ukotveno a tím pádem to je základní předpoklad její exstence. VV ČKA tím pádem nemá přímou možnost do jejího průběhu zasahovat. Regulovat můžeme pouze starty hráčů v soutěžích řízených VV ČKA, tedy v Kuželkářské lize a prostřednictvím STP také v dalších soutěžích v rámci ČKA. Proto není možné se vyhnout odlišnému přístupu při regulaci startu náhradníků. Čili ta v diskusi zmíněná rovnost všech nejde zajistit úplně stejným přístupem. Nicméně jsme se pokusili nastavit STP tak, aby se podmínky všech klubů a hráčů co možná nejvíce přiblížily.

Dosud nebyly starty hráčů IL v nižších soutěžích nijak regulovány, kromě ustanovení Mezinárodních předpisů o možnosti jediného startu týdně u hráče, který odehrál start v IL. Tento přístup byl používán na zkoušku po dohodě s interligovými kluby a musím přímo říct, že se vůbec neosvědčil. Dvojutkání, řada odložených utkání, odmítnutí startu některých slovenských družstev v ČR apod. umožnily možnost startu v podstatě všech hráčů IL v řadě utkání soutěží ČKA. Za to se v posledních letech snášela na ČKA i inteligové kluby velká kritika, probíhaly ostré výměny názorů na sociálních sítích plné urážek, leckdy za hranou, a především velmi často s diskutabilní argumentací přesně v duchu, jak se to hodilo autorům příspěvků. Situace už byla neúnosná, a proto se VV ČKA rozhodl ji řešit.

Novela STP přinesla tyto úpravy:
• Družstva klubů IL předkládají soupisku, stejně jako všechna ostatní družstva ČKA. Hráči z této soupisky mohou hrát pouze IL, nikoli v nižších soutěžích. Je to návrat k přístupu z prvních ročníků IL. Předpokládáme, že naprostá většina startů v IL by měla být uskutečněna hráči z této soupisky, tak jako je to běžné u všech soutěží. IL je přece pro zúčastněné nejvyšší priorita.
• Hráčům mimo tuto soupisku, kteří budou startovat v IL, se budou evidovat starty náhradníka.
• Protože nemůžeme regulovat starty v IL (důvody viz výše) a můžeme regulovat pouze starty v našich soutěžích, omezujeme po pátém startu náhradníka v IL starty těchto hráčů v soutěžích ČKA, jinak to udělat nelze. Interligové kluby musí pečlivě vážit starty hráčů mimo soupisku, protože si mohou ovlivnit kádry družstev v niších soutěžích.
• Podařilo prosadit zrušení možnosti jediného startu týdně v ISO na konferenci NBC. To bylo ustanovení, které bránilo našemu záměru a které významně negativně ovlivňovalo plánování startů hráčů klubů IL, a to nejen v IL, ale samozřejmě i v nižších soutěžích. Toto ustanovení bylo zcela v rozporu s koncepcí našich STP a jsem velmi rád, že je pryč. Na první pohled to vypadá jednoduše, pravidlo konference NBC zrušila, ale není to tak. Bylo nutné záležitost opatrně projednat předem s Prezidiem NBC i členskými státy, zásadní roli v tom sehrál prezident ČKA Jirka Jančálek.

Starty náhradníka v rámci soutěží ČKA nedoznaly úprav. Stejně jako seznam 15 hráčů pro IL, který nemá žádný dopad do našich STP ani soutěží, a rozumně uvažující člověk si snad ani nemůže myslet, že všech 15 hráčů z tohoto seznamu by mělo hrát pouze IL a žádné jiné soutěže. Ovšem i takové názory se našly. To by pak ale bylo vše naruby, neboť bychom řadě kvalitních kuželkářů znemožnili hrát.

Přiznám se, že výrokům o tom, že regulérnost a Fair Play dostávají na frak a podobným dalším, v tuto chvíli nerozumím. Podmínky už asi více sjednotit nelze. Situace vztahu IL vs. ostatní soutěže mě v posledních letech velmi trápila. Ale v tuto chvíli mohu říct, že mám konečně pocit, že podmínky všech klubů, resp. družstev jsou v podstatě srovnatelné.

Interliga je velmi kvalitní soutěž na nejvyšší úrovni a je to výkladní skříň našich klubových kuželek. O tom svědčí zájem v podstatě všech našich předních klubů v ní startovat. Ovšem je to soutěž na špičce pyramidy našich soutěží a jako taková s nimi je a musí být provázaná. Proto musíme akceptovat skutečnost, že hráči z širších kádrů interligových klubů mají možnost startovat za nižší družstva v soutěžích ČKA. U prvoligových klubů se nad tím také nikdo nepozastavuje.

V případě nejasností či nepochopení se na mě klidně obraťte.

S pozdravem
Hanuš Slavík
Předseda STK ČKA

Datum: 21. 8. 2022 | Sekce: Ostatní | Autor: Hanuš Slavík