ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Pokyny k uzavírání smluv s rozhodčími

Přinášíme důležitý souhrn informací k uzavírání nových dohod o provedení práce s rozhodčími 1. a 2. třídy.

Na seminářích ligových rozhodčích jsme účastníky informovali o nutnosti provést drobné změny v dohodách o provedení práce, které rozhodčí v loňském roce uzavřeli s ČKA. Důvody tohoto kroku vysvětlují mimo jiné zveřejněné "Závěry z celostátních seminářů ligových rozhodčích". Výsledkem bude především zásadní snížení administrativy pro obě smluvní strany.

1) Pro rozhodčí uvedené na následujícím seznamu je postup následující:

  • v prosinci 2021 obdrží výpověď ze stávající dohody, odměna jim však bude ještě na základě této dohody vyplacena;
  • do 31. 12. 2021 zašlou na adresu sekretariátu ČKA (Česká kuželkářská asociace, Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6) vyplněnou a podepsanou dohodu, jejíž vzor je ke stažení zde.

2) Rozhodčí na výše zmíněném seznamu neuvedení (týká se i nově vyškolených rozhodčích):

  • v co nejkratším termínu, nejpozději do 9. 12. 2021, zašlou na adresu sekretariátu ČKA (Česká kuželkářská asociace, Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6) vyplněnou a podepsanou dohodu, jejíž vzor je ke stažení zde.

Ve vzorech dohod prosím vyplňujte pouze své jméno a příjmení, datum narození, bydliště, e-mail a bankovní spojení. Nakonec připojte svůj podpis (jako zaměstnanec). Žádné údaje uvedené ve smlouvě nepřepisujte. Dbejte prosím pokud možno také na to, aby smlouva zůstala v rozsahu jedné strany A4, zvláště pak aby se podpisy nevyskytly osamocené na následující, jinak prázdné stránce.

Děkujeme za spolupráci.

Datum: 25. 11. 2021 | Sekce: Rozhodčí | Autor: Lukáš Hlavinka