ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Aktuální informace Komise rozhodčích ČKA

Přinášíme stručný souhrn některých novinek, které se týkají činnosti rozhodčích. Reagují na krátkou, nicméně důležitou zkušenost s výplatou odměn rozhodčím v minulé sezoně. Zejména zrušení povinnosti vyplňovat výkaz utkání by mělo všem zjednodušit práci.

1) Nové směrnice rozhodčích

Jedná se o směrnice ČKA č. 2/2021 (Směrnice o kvalifikačních třídách a evidenci rozhodčích) a 3/2021 (Směrnice o vyplácení odměn rozhodčím), které byly schváleny Výkonným výborem ČKA dne 12. 5. 2021. Obsahují několik podstatných změn navazujících především na nový systém vyplácení odměn rozhodčím. Níže je uveden výčet nejdůležitějších změn. Některé z nich nevychází přímo z požadavků KR ČKA, ale také např. sekretariátu.

  • Všichni rozhodčí I. a II. třídy musí mít s ČKA uzavřenou dohodu o provedení práce na výkon funkce rozhodčího. Jistou výjimku umožňuje pouze přechodné ustanovení.
  • Rozhodčí III. třídy nemohou rozhodovat utkání ligových soutěží.
  • Komise rozhodčích krajských svazů pravidelně zasílají KR ČKA na předepsaném formuláři seznam rozhodčích 3. třídy, kteří jsou v jejich evidenci. Tento seznam slouží k aktualizaci databáze rozhodčích v elektornické evidenci ČKA (evidence.kuzelky.cz).
  • Zřizuje se tzv. Portál rozhodčích na adrese rozhodci.kuzelky.cz. Jeho funkcionalita by měla umožňovat např. podání žádosti o prodloužení platnosti kvalifikace rozhodčího, podání žádosti o změnu delegace na utkání, tisk seznamu utkání, na které je rozhodčí delegován. Bohužel zatím není v plném provozu.
  • Nárok na výplatu odměny za řízení utkání má pouze rozhodčí na dané utkání delegovaný. V této delegaci budou rozhodčí provádět změny, na které bude KR ČKA dohlížet.
  • Ruší se formulář "Výkaz utkání", výše odměny rozhodčího se bude stanovovat z údajů poskytnutých výsledkovým systémem kuzelky.com.
  • Náhrada cestovních výdajů rozhodčího je nově paušální a je zahrnuta přímo v odměně za řízení utkání. Výše odměny za řízení utkání se tak všem rozhodčím zvýšila o 100 Kč.

2) Newsletter pro rozhodčí

Všichni rozhodčí, kteří chtějí e-mailem dostávat aktuální informace z Komise rozhodčích ČKA, se mohou na této stránce přihlásit k odběru newsletteru. Všem to velmi doporučujeme. V případě, že už jste přihlášeni k odběru některých zpravodajů a chcete pouze přidat newsletter "Informace pro rozhodčí", musíte znovu vybrat vše, co chcete dostávat.

Více informací k výše uvedenému bude poskytnuto na seminářích rozhodčích.

Dále si dovolujeme upozornit, že existuje několik oddílů, u nichž nejsme schopni na utkání delegovat rozhodčí. Jedna se o družstva z 3. ligy mužů a 2. ligy žen. Z tohoto důvodu není dosud delegace kompletní.

Datum: 30. 8. 2021 | Sekce: Rozhodčí | Autor: Lukáš Hlavinka