ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Opatření při mistrovských utkáních a dalších soutěžích - UPDATE!

Při pořádání kuželkářských soutěží budeme dodržovat všechna nařízení a opatření stanovená státními autoritami. Žádná další opatření ani podmínky nebude VV ČKA stanovovat.

Aktualizace 6. 9. 2021

VV ČKA průběžně sleduje epidemickou situaci a další okolnosti, které se týkají našich soutěží. Níže naleznete aktuálně platná opatření, která musíme dodržovat a doporučené záasady při utkáních. Informace budeme průběžně doplňovat a aktualizovat.

Je nutné upozornit všechny kuželkáře i diváky utkání, že není na místě ignorovat vládní nařízení, protože tím můžeme ohrozit nejen sebe, ale především pořadatele utkání, což je standardně domácí oddíl, ale odpovědnost může být přenesena i na majitele sportovních center a další. Státní autority, konkrétně hygiencké stanice, oznámily, že kontroly budou provádět velmi intentzívně a hrozící pokuty jsou velké a mohou být pro kluby i centra naprosto reálně likvidační. A samozřejmě snad ani nemusím zdůrazňovat, že určitě nechceme přispět k šíření nákazy a ohrozit kohokoli ze svého okolí.

Můžeme si o celé situaci myslet, co chceme a pokud svým konáním ovlivníme pouze sami sebe, tak to je pouze naše soukromá záležitost. Ovšem pokud někdo může svým nezodpovědným postojem a jednáním způsobit újmu svému klubu, či nějaké další straně (ať už to může být zastřešující TJ, sportovní centrum, obec či soukromý majitel apod.), tak to již není jen jeho jeho věc a jeho skutky mohou mít dalekosáhlé následky, Proto vyzýváme všechny k tomu, aby vzali rozum do hrsti a chovali se maximálně zodpovědně s ohledem na výše zmíněné okolnosti.

Hanuš Slavík
Předseda STK ČKA
19. 8. 2021

Datum: 6. 9. 2021 | Sekce: Domácí soutěže | Autor: Hanuš Slavík