ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Opatření při mistrovských utkáních a dalších soutěžích – UPDATE! od 3. 1. 2022

Při pořádání kuželkářských soutěží budeme dodržovat všechna nařízení a opatření stanovená státními autoritami. Žádná další opatření ani podmínky nebude VV ČKA stanovovat.

Aktualizace 13. 1. 2022

Vzhledem k množícím se dotazům bych chtěl zdůraznit, že i přesto, že se Vám zdají některá opatření nelogická a těžko pochopitelná, tak to tak opravdu je (než to opět vláda změní)!

Řídili jsme se mimo jiné (včetně jiným právnických názorů) výkladem naší střešní organizace, kterou je ČUS: viz zde. Zaměřte se zejména úplně dole na Závěry, bod 6.
Čím víc to bude každý probírat s různými právníky, volat na hygienu apod., tím se zvedá pravděpodobnost, že někomu dojde nepřílišná logičnost toho ustanovení a nastane úplný zákaz (jakože on asi časem nastane stejně). Když vysloví nějaký právník svůj názor, tak to neznamená, že má neochvějnou pravdu a že to tak prostě je. Během chvíle je možné najít právníka s úplně jiným názorem. Všichni víme, že právníci se zhusta neshodnou na stejném výkladu a co právník, to názor.
Ale pozor, to není žádná dehonestace právníků! Úhel pohledu a vnímání skutečností se u lidí výrazně liší a složité výroky je opravdu možné chápat různě.

Článek k témati an webu Národní sportovní agentury viz zde.


VV ČKA průběžně sleduje epidemickou situaci a další okolnosti, které se týkají našich soutěží. Níže naleznete aktuálně platná opatření, která musíme dodržovat a doporučené záasady při utkáních. Informace budeme průběžně doplňovat a aktualizovat.

Je nutné upozornit všechny kuželkáře i diváky utkání, že není na místě ignorovat vládní nařízení, protože tím můžeme ohrozit nejen sebe, ale především pořadatele utkání, což je standardně domácí oddíl, ale odpovědnost může být přenesena i na majitele sportovních center a další. Státní autority, konkrétně hygiencké stanice, oznámily, že kontroly budou provádět velmi intentzívně a hrozící pokuty jsou velké a mohou být pro kluby i centra naprosto reálně likvidační. A samozřejmě snad ani nemusím zdůrazňovat, že určitě nechceme přispět k šíření nákazy a ohrozit kohokoli ze svého okolí.

Můžeme si o celé situaci myslet, co chceme a pokud svým konáním ovlivníme pouze sami sebe, tak to je pouze naše soukromá záležitost. Ovšem pokud někdo může svým nezodpovědným postojem a jednáním způsobit újmu svému klubu, či nějaké další straně (ať už to může být zastřešující TJ, sportovní centrum, obec či soukromý majitel apod.), tak to již není jen jeho jeho věc a jeho skutky mohou mít dalekosáhlé následky, Proto vyzýváme všechny k tomu, aby vzali rozum do hrsti a chovali se maximálně zodpovědně s ohledem na výše zmíněné okolnosti.

Hanuš Slavík
Předseda STK ČKA
19. 8. 2021

Úprava 21. 11. 2021, stejné podmínky platí nadále – od 3. 1. 2022
Důležitá změna – bezinfekčnost se prokazuje pouze u akcí s více než 20 osobami. Je vhodné při utkáních nepřekračovat tento počet.
Je vhodné, aby se při utkáních oba soupeři navzájem informovali o bezinfekčnosti.

Datum: 13. 1. 2022 | Sekce: Domácí soutěže | Autor: Hanuš Slavík