ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

České akademické hry v kuželkách 2021 (update)

V září se uskuteční již 19. ročník Českých akademických her, který bude hostit Univerzita Palackého v Olomouci.

ČAH v kuželkách se budou konat 7. 9. 2021 na kuželně HKK Olomouc. Přihlášky se podávají prostřednictvím tělovýchovných pracovišť jednotlivých VŠ do 15. 8. 2021. Termín přihlášek prodloužen do 20. 8. 2021!

ČAH se mohou zúčastnit studenti všech akreditovaných vysokých škol ČR nebo vyšších odborných škol (VOŠ), kteří se prokáží platným dokladem o studiu (index, ISIC karta, případně kopií diplomu). Sportovec musí být studentem vysoké školy, která jej přihlašuje, nebo na příslušné škole řádně ukončil studia v kalendářním roce 2021. Účastnit se mohou také studenti, kteří byli přijati ke studiu v akademickém roce 2021/2022, na základě dopisu potvrzující přijetí ke studiu na dané vysoké škole. V případě, že student studuje dvě vysoké školy současně, může startovat pouze za jednu. ČAH 2021 se nemůže zúčastnit student, který má v době konání ČAH přerušené studium.

Bližší informace naleznete na webových stránkách ČAH 2021 nebo se můžete obrátit na sekretariát ČKA.

Datum: 11. 8. 2021 | Sekce: Mistrovství ČR | Autor: ČKA