ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Konference NBC

Ve středu 21. 7. 2021 proběhla konference NBC, ve které se rozhodovalo o příštím MS družstev.

Zasedání NBC proběhlo formou telekonference skrze aplikaci Zoom ve středu 21. července 2021 od 19.00 a zúčastnilo se ho 14 členských států. Konferenci vedl prezident NBC Marcel Pintyöke. Přítomno bylo celé nové vedení NBC, včetně prvního viceprezidenta Jiřího Jančálka. Za ČKA se konference zúčastnil Tomáš Valík. Velmi vítanou novinkou bylo využití anglického jazyka pro průběh celé konference. Prezident NBC Marcel Pintyöke veškerou komunikaci vedl v německém i anglickém jazyce.

Vedle běžných bodů programu se objevily dva důležité body k hlasování. V bodu 3) se hlasovalo o uspořádání MS družstev v termínu 23.–30. října 2021 a v bodu 4) o úpravě počtu startujícíh ve sprintu na MS U18 2021 ve Slovinsku. Hlasovací právo měly všechny zúčasntěné svazy (14 hlasů) a 4 hlasy prezidia NBC rozdělil prezident NBC mezi sebe a 3 viceprezidenty.

O pořadatelství MS družstev 2021 se ucházely celkem tři subjekty zastoupené národními svazy – Slovinsko, Polsko a Německo. 

  • Slovinsko nabídlo analogicky k MS U23 a MS U18 dráhy v Kamniku a Kranji.
  • Polsko nabídlo rozpracovaný projekt určený původně pro MS U23 a MS jednotlivců 2020 v Tarnowo Podgorne, který zahrnuje vybudování nové kuželny v místní hale. Nutno podotknout, že polské MS 2020 v Tarnowo Podgorne bylo dvakrát přesunuto a nakonec zrušeno a polskému městu i svazu zůstal rozpracovaný projekt, vydané náklady stejně jako vyhrazené prostředky v rozpočtu obce.
  • Německo předložilo nabídku uspořádání MS v Mnichově na dvou místních kuželnách.

Po představení návrhů prezidentem NBC se Slovinsko vzdalo kandidatury a rozhodlo se podpořit Polsko, které již vynaložilo značné náklady na přípravu MS 2020. Hlasovalo se pouze mezi návrhy Polska a Německa. Polský návrh získal 13 hlasů a německý 5 hlasů. Pořadatelem MS družstev 2021, které se uskuteční v termínu 23.–30. října 2021 se stalo Tarnowo Podgorne.

Jednomyslně byl schválen návrh prezidia NBC v bodu 4) upravující počty hráčů nasazených do sprintu pro MS U18 2021. Prezidum NBC pro příští konferenci připraví návrh úpravy pravidel.

V závěru prezident NBC a zástupce estonského svazu Markko Abel připomněli platnost konání MS jednotlivců a MS U23 2022 v Estonsku. Konkrétně se bude jednat o město Elva, kraj Tartumaa, které je vzdálené cca 30 km od Tartu.

Celá konference pod vedením Marcela Pintyöke a jeho týmu proběhla stručně a věcně a odrážela tak celkovou atmosféru v novém vedení a řízení NBC, od jehož zvolení uplynul teprve měsíc a už můžeme vidět mnoho zajímavých změn. Z těch snáze viditelných zmiňme alespoň nové webové stránky mezinárodní organizace.

Datum: 22. 7. 2021 | Sekce: WNBA | Autor: Tomáš Valík