ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Hygienická opatření pro valné hromady ČKBF a ČKA

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je třeba při konání valných hromad v neděli 20. června 2021 dodržet stanovené hygienické podmínky pro vstup do vnitřních prostor, jak jsou uvedena v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

Při prezenci na valné hromadě budeme vyžadovat od každého delegáta předložení jednoho z následujících potvrzení:

  • Potvrzený laboratorní negativní výsledek PCR testu ne starší 7 dnů, nebo
  • Potvrzený laboratorní negativní výsledek antigenního testu ne starší 72 hodin, nebo
  • Certifikát o ukončením očkování (alespoň 14 dní po druhé dávce nebo 14 dní u první dávky u vakcín s jednodávkovým schématem, ale ne více než 9 měsíců), nebo
  • Certifikát o prvním podání vakcíny (pro dvoudávkové schéma alespoň 22 dní po první dávce a ne déle než 90 dnů, pokud nebyla podaná druhá dávka, resp. alespoň 22 dní po první dávce a ne déle než 9 měsíců, pokud byla aplikovaná i druhá dávka), nebo
  • Potvrzení o prodělání nemoci (od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní a současně se jedná o osobu bez klinických příznaků onemocnění), nebo
  • Potvrzení od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

V případě, že delegát při prezenci na valné hromadě neprokáže, že splňuje výše uvedené podmínky pro vstup do vnitřních prostorů, jsme povinni mu odepřít přístup na valnou hromadu.

Všechny osoby přítomné ve vnitřních prostorech na valné hromadě musí mít zakryté dýchací cesty respirátorem či jiným ochranným prostředkem bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95).

Upozorňujeme delegáty, že mimořádná opatření jsou účinná do odvolání. Nemůžeme proto vyloučit, že do konání valné hromady Ministerstvo zdravotnictví vydá jiná mimořádná opatření, podle kterých budeme na valné hromadě postupovat.

Hanuš Slavík
Prezident ČKBF

Datum: 14. 6. 2021 | Sekce: VV ČKA | Autor: Hanuš Slavík