ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Vyjádření VV ČKA k otevřenému dopisu družstev Interligy

VV ČKA se vyjádřil k dopisu družstev Interilgy.

Výkonný výbor ČKA se na svém mimořádném zasedání zabýval otevřeným dopisem družstev Interligy. V prvé řadě je třeba zmínit, že VV ČKA vnímá určitou nervozitu v řadách členů ČKA. Přeci jen období, po které naše soutěže stojí a hráči nemají možnost aktivně provozovat náš sport, je příliš dlouhé. Nyní se zdá, že šance na návrat našich členů na kuželny se blíží. Navíc se nacházíme v období, kdy je třeba připravit novou sezónu. A také nesmíme zapomenout, že za dva měsíce se má konat volební valná hromada. Výkonný výbor je si těchto skutečností vědom a podle vývoje epidemiologické situace se snaží vše připravit. V souvislosti s tím vítáme každý podnět, který přispěje k řešení těchto úkolů.

K podnětům, které jsou uvedeny v otevřeném dopisu, VV ČKA zaujal toto stanovisko:

  • S ohledem na to, že nejsme profesionální sport, je naše vyjednávací pozice u MZ ČR velice slabá. Na stejné pozici se nachází většina sportů u nás. ČKA prostřednictvím ČKBF spolupracuje s NSA i ČUS. Jsme přesvědčeni, že pouze společný postup všech sportů může vést k uvolnění opatření. – Miroslav Jansta, předseda ČUS, dokonce apeloval na sportovní svazy, aby nepodnikaly samostatné kroky. Poslední vyjádření ČUS k této otázce je k dispozici na webu:

https://www.cuscz.cz/novinky/zprava-z-vv-cus-konaneho-20-4-2021.html

Objevily se různé skupiny, sdružení či iniciativy, které ve svých prohlášeních používaly přinejmenším diskutabilní, někdy až vysloveně nepravdivé, argumenty. Takové iniciativy věci rozhodně nepomohou a k těm se určitě připojovat nechceme. Naopak mohou přispět k diskreditaci sportu. Rozhodně preferujeme společný postup s ČUS.

  • Jakmile MZ ČR umožní provoz na vnitřních sportovištích, zcela jistě také definuje jasné podmínky, které bude nutné dodržet. Tyto podmínky pak VV ČKA rozpracuje pro náš sport. V případě potřeby bude svůj postup konzultovat s krajskými svazy či kluby.
  • Jednou z podmínek může být pravidelné testování. V jaké podobě bude testování probíhat, je nyní těžké odhadnout. V případě potřeby bude VV ČKA hledat spolu s kluby odpovídající řešení.
  • Pokud bude přetrvávat na podzim pandemická situace, bude Interligu nejvíce ohrožovat případná karanténa. Dojednávat nyní s kýmkoliv na české či slovenské straně cokoliv na téma: „Co se stane, když…“, je nereálné. Navíc je třeba si uvědomit, jakou důležitost má naše Interliga mimo kuželkářské prostředí. VV ČKA ve spolupráci s STK Interligy se bude snažit nastavit takové podmínky, aby se soutěž podařilo odehrát. Důležitou roli sehraje také stanovisko účastníků soutěže.
  • VV ČKA schválil návrh ligového rozpisu pro příští sezonu. V části „Různé“ byl standardní ligový rozpis rozšířen o dva body, které reagují na současnou situaci. Jedním je na jeden rok pozastavena podmínka dorostu. Druhý bod zohledňuje rozhodnutí WNBA v oblasti mezinárodních kolaudací kuželen.
  • Zrušit konání valné hromady není jednoduchou záležitostí. Výkonný výbor bude i nadále připravovat její konání. Bude na rozhodnutí delegátů valné hromady, zda proběhne klasická volba nového vedení, resp. delegáti rozhodnou o prodloužení mandátů stávajícímu vedení. Pokud budou přihlášeni kandidáti na volené funkce, bude muset VH při svém rozhodování tuto skutečnost zohlednit.

Datum: 2. 5. 2021 | Sekce: VV ČKA | Autor: Jiří Jančálek