ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Přihlášky na volené funkce ČKA

Výkonný výbor ČKA vyzývá všechny orgány ČKA, kuželkářské oddíly, které jsou členy ČKBF, a fyzické osoby, které jsou řádně registrovány v ČKBF (sekce kuželky), k podávání přihlášek na volené funkce ČKA, kterými jsou Prezident ČKA a Viceprezident ČKA. Volba těchto funkcionářů proběhne na volební Valné hromadě ČKA, která se uskuteční v neděli 20. června 2021.

Plánovaným místem konání VH je Praha, Stadion Strahov. S ohledem na pandemickou situaci se však může stát, že bude nutné plánovaný termín změnit, resp. zvolit jinou než prezenční formu konání VH ČKA. O konečném termínu a formě konání VH ČKA budete včas informováni.

V tuto chvíli však je již možné, aby byly na sekretariát ČKA zasílány přihlášky kandidátů na volené funkce. Kandidátům na funkci prezidenta ČKA bude na webu ČKA zřízeno diskuzní fórum, ve kterém bude moci kandidát prezentovat své vize a reagovat na dotazy z řad členů. V rámci zachování slušné a férové výměny názorů si VV ČKA vyhrazuje právo odstranit případné dotazy s vulgárním, hanlivým či jinak urážejícím obsahem. Možnost zasílat příspěvky do této diskuze bude ukončena 19. června 2021 o půlnoci.

Platné znění Volebního řádu ČKA a formulář přihlášky je přílohou tohoto článku.

Datum: 31. 3. 2021 | Sekce: Valná hromada | Autor: ČKA