ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Výzva k výběru kandidátů

Vážení sportovní přátelé, rok 2021 je rokem, kdy se bude konat VH ČKA. Jedním z hlavních bodů valné hromady bude volba nového vedení naší asociace. Výkonný výbor ČKA proto v této souvislosti vyzývá všechny členy a orgány ČKA, aby již nyní přemýšleli o vhodných kandidátech na volené funkce, kterými jsou prezident a viceprezident.

Podle Volebního řádu VH ČKA mohou přihlášky kandidátů pro volbu volených funkcionářů předkládat všechny orgány ČKA, kuželkářské oddíly, které jsou členy ČKBF, a fyzické osoby, které jsou řádně registrovány v ČKBF (sekce kuželky) ke dni podání přihlášky. Samotné podávání přihlášek bude možné po svolání VH ČKA, které provede VV ČKA v průběhu března 2021. Plánovaný termín VH ČKA je stanoven na 19. června 2021.

S ohledem na současnou pandemickou situaci je skutečný termín a forma konání valné hromady zahalen v mlze. Výkonný výbor ČKA zatím předpokládá, že dojde ke zlepšení a bude možné VH ČKA uskutečnit řádným způsobem. Pokud by to situace neumožňovala, budeme postupovat podle platných zákonů ČR a předpisů ČKBF a ČKA.

Výkonný výbor ČKA přeje všem členům ČKA pevné zdraví a dále pohodu a klid při zvládání současné složité situace. Přejeme si, aby se vše brzy vrátilo do normálních kolejí a mohli jsme se opět všichni potkávat při provozování našeho oblíbeného sportu.

Datum: 1. 2. 2021 | Sekce: Valná hromada | Autor: ČKA