ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Bowling a kuželky nejpopulárnějším sportem z pohledu aktivního provozování!

Národní sportovní agentura provedla výzkum míry popularity sportu v České republice. Z něho vyplývá, že bowling a kuželky jsou nejatraktivnějším sportem z pohledu aktivního provozování.


Facebook NSA

Výzkumu se v druhé polovině října 2020 zúčastnil reprezentativní vzorek 5 tisíc respondentů. Z dostupných materiálů vyplývá, že bowling a kuželky skončily na prvním místě v hodnocení TOP sportů z pohledu atraktivity pro aktivní sportování, a to z celkem 105 hodnocených sportů!

Sporty byly hodnoceny na škále od 1 (nejméně atraktivní) do 10 (nejvíce atraktivní). Na základě všech hodnocení byl vypočítán průměr. V analýze atraktivity sportů z hlediska jejich aktivního provozování získaly bowling a kuželky průměrné hodnocení 5,72, druhý tenis 5,23 a třetí cyklistika 5,19. V druhé části výzkumu – analýze atraktivity sportů z hlediska jejich sledování jako divák – skončil náš sport na 29. místě (průměrná známka 4,71).

Pokud se podíváme na podrobnější hodnocení v části o aktivním sportování dle různých kritérií pro TOP 15 sportů, tak bowling a kuželky obsadily u mužů druhé místo (první skončila cyklistika), u žen jsou na první příčce. V obou sledovaných věkových kategoriích (od 15 do 44 let a nad 45 let) se náš sport umístil na čelní pozici, stejně jako v rozdělení dle počtu obyvatel (bydliště do a od 20 tisíc obyvatel) a příjmu (do a od 20 tisíc Kč). Třetí místo zaznamenal v kategoriích fanoušci (první tenis, druhý fotbal) a sportovci (první cyklistika, druhé lyžování). Naopak mezi nefanoušky a nesportovci skončil opět na stupínku nejvyšším.

Datum: 12. 1. 2021 | Sekce: Zajímavosti | Autor: Petr Streubel