ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Mezinárodní rok 2021

Informace z jednání Prezídia NBC v Erfurtu.

Ve dnech 4. a 5. prosince 2020 se uskutečnilo v Erfurtu zasedání Prezídia NBC. Jedním z hlavních bodů bylo naplánování akcí v roce 2021 za současné koronavirové situace. Na úvod je třeba připomenout, že již dříve bylo rozhodnuto o zrušení Světového poháru juniorů, který se měl konat začátkem února v Schönebecku (GER).

Koronavirová situace se na konci roku 2020 v jednotlivých státech vyvíjí různě. V důsledku toho nelze s jistotou nic předvídat. Je třeba začít u horší varianty a v případě zlepšení být připraveni uvolnit některá omezení. Prezídium NBC proto vyšlo z předpokladu, že ne všechny členské svazy budou mít možnost se zúčastnit případných mezinárodních soutěží. Také vzalo do úvah variantu, že soutěže (pokud se vůbec budou konat) proběhnou bez účasti diváků – což může být zásadní problém v ekonomické rozvaze pořadatele takové soutěže. Nelze ani vyloučit, že zpočátku se může zdát, že situace je příznivá, ale několik týdnů před zahájením soutěže přijde další vlna koronaviru a soutěž bude nutné zrušit – toto je velký problém pro mistrovství světa, které se koná na nových drahách; v okamžiku zrušení může mít pořadatel mistrovství a také zhotovitel drah vynaloženy nemalé finanční prostředky, které se budou těžko vracet.

Nakonec Prezídium NBC rozhodlo, že první plánovanou akcí v roce 2021 bude konání závěrečného finálového turnaje Ligy mistrů, které se mělo letos na jaře konat v Apatinu. Nyní je plánováno na 22. a 23. 5. 2021. Z důvodu dodržení případných protiepidemických podmínek se však neuskuteční v Apatinu (SRB), ale v Bambergu (GER) – všichni účastníci finálového turnaje pochází ze zemí Schengenského prostoru a to samé platí o místu konání. Dále bylo rozhodnuto, že finálový turnaj se uskuteční na dvou různých šestidráhových kuželnách: muži budou hrát na kuželně Victorie Bamberg a ženy na kuželně TSG-05 Bamberg.

Následovat bude Konference NBC. Původně se měla konat koncem letošního srpna v Bratislavě. Místo konání zůstává zachováno, nový termín byl stanoven na sobotu 29. 5. 2021. Přibližně na stejný termín byla plánována také řádná volební konference NBC pro rok 2021. V Bratislavě se tak vlastně uskuteční jedna konference NBC, která však obsáhne dva roky. Všechny návrhy pro konferenci 2020 zůstávají zachovány, předkladatelé dostanou příležitost je aktualizovat, k projednání dojde na konferenci v Bratislavě.

Na této konferenci bude také projednáno konání dalších soutěží v roce 2021. Před konáním konference obdrží všechny národní svazy přichystané varianty různých soutěží, které by se mohly konat přibližně na přelomu srpna a září 2021. Do úvahy přichází Světové poháry U14, U18, U23 a mužů a žen. Prezídium NBC také zvažovalo možnost konání MS družstev mužů a žen. Pokud by konference rozhodla o jeho konání, automaticky by se už nekonaly Světové poháry U23 a mužů a žen. S ohledem na koronavirovou situaci by se MS družstev konalo na dvou různých (minimálně) šestidráhových kuželnách. Požadavek je, aby tyto dvě kuželny byly blízko sebe – zatím se zvažují různé možnosti např. v Německu, Maďarsku (Budapešť), Chorvatsku nebo i dvojice Olomouc-Přerov. – V případě konání MS bez diváků je třeba si uvědomit, že např. při utkání družstev žen je nutné jejich mužské reprezentační kolegy považovat za diváky. Jejich přítomnost na utkání žen není tudíž možná. Proto se uvažují dvě různé kuželny. Blízká vzdálenost mezi nimi je vyžadována z důvodu organizačního zabezpečení jak z pohledu pořadatele, tak i samotných účastníků.

Prezídium NBC předpokládá, že normální situace nastane až od soutěžního ročníku 2021-2022. První sérií soutěží, které by měly proběhnout za normálních podmínek, by měly být mezinárodní klubové soutěže: SP, EP a P-NBC, jejichž konání je naplánováno na 5. až 9. 10. 2021.

Jiří Jančálek
Prezident ČKA

5.12.2020

Datum: 5. 12. 2020 | Sekce: VV ČKA | Autor: Jiří Jančálek