ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Novela Sportovně-technických předpisů

VV ČKA schválil několik změn ve Sportovně-technických předpisech

Registrační a přestupní řád ČKA

Zaveden manipulační poplatek za registraci ve výši 50 Kč a za změnu oddílové příslušnosti ve výši 200 Kč.

Dále je posvěcen v podstatě běžný postup při změně oddílové příslušnosti, který byl tak samozřejmý a logický, že nebyl nikde formálně uveden, viz nově vložený čl. 11.


Změny v Pravidlech

Pouze dvě drobné formální úpravy v čl. 15 a čl. 37.


Změny v Soutěžním řádu

Zde zásadní změna týká reaguje na čerstvou neblahou zkušenost s pandemií a předjímá Řešení mimořádných situací v novém čl. 22. Ovšem je třeba říct, že univerzální řešení pro podobnou situaci neexistuje a pokud by něco podobného ještě někdy v budoucnu nastalo, bude stejně nutné jednat operativně a s ohledem na aktuální situaci.


Závěrem

V případě jakýchkoli nejasností se můžete samozřejmě na nás obrátit.

Hanuš Slavík
Předseda STK ČKA

Datum: 2. 7. 2020 | Sekce: VV ČKA | Autor: Hanuš Slavík