ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Seminář technických pracovníků 2020

Kuželna v Jihlavě po koronavirové přestávce alespoň částečně ožila kuželkáři. Ne aktivními hráči, ale technickými pracovníky – kolaudátory.

V sobotu 13. 6. 2020 se zde uskutečnil seminář technických pracovníků z celé ČR. Účast stávajících TP byla velmi dobrá. Chyběl pouze jeden, ale zúčastnili se 4 nováčci.

Kromě samotného setkání měl seminář kolaudátorů několik cílů. Učit se, opakovat, měřit, zkoušet, věcně diskutovat, navrhovat… To vše má vést ke kvalitní práci a sjednocení postupů při kolaudacích.

Po úvodu semináře následoval blok, ve kterém probíhala názorná ukázka kolaudace kuželny. To znamená administrativní část, na kterou navazovala část praktická, při které docházelo k užitečným diskuzím o způsobu měření, materiálech, kuželnách apod. Názory jednotlivých kolaudátorů vhodně doplňoval jeden z dodavatelů kuželkářských technologií pan Daněček.

Po obědě pak následoval blok, ve kterém se administrativně dokončila ukázková kolaudace a navazovaly informace o novinkách. Jednou z novinek je nová grafická podoba Technického osvědčení kuželny, včetně pečeti – hologramu, který bude označovat skupinu, do které bude kuželna zařazena.

Ze semináře pak vzešlo několik úkolů, jak na předsedu TK ČKA, tak na samotné kolaudátory.

Největší důraz je kladen na důsledné provádění měření a zapisování do aktualizovaného kolaudačního zápisu a následné administrativy. S tím souvisí také aktualizace databáze klubů a kuželen. Povinnost klubů – kuželen aktualizovat údaje o jejich klubu a kuželně není vždy dodržována, a tak aktualizace údajů bude podmínkou k vydání Technického osvědčení pro kuželnu. Kolaudátoři budou požadovat informace o klubu a kuželně před termínem kolaudace a nebo v jejím průběhu a až po splnění této podmínky vydají osvědčení.

Věřte, že technickým pracovníkům nejde o hledání problémů, ale o zkvalitnění našich kuželen.

Z pozice předsedy TK ČKA děkuji všem zúčastněným za aktivní přístup a čas, který věnovali semináři a věnují samotným kolaudacím. Děkuji také zástupcům PSJ Jihlava za spolupráci při přípravě a průběhu semináře.

Pavel Mecerod, předseda TK ČKA

Datum: 25. 6. 2020 | Sekce: Technická komise | Autor: Pavel Mecerod