ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Nový způsob odměňování rozhodčích

Po téměř ročních přípravách schválil VV ČKA na svém zasedání dne 4. 3. 2020 změnu způsobu vyplácení odměn rozhodčím v dlouhodobých soutěžích družstev řízených STK ČKA a STK Interligy.

Podnět k řešení současného stavu vzešel z vlastní iniciativy KR ČKA, ale také z diskuze na posledním zasedání Výkonné rady ČKA dne 22. 6. 2019. Usnesením VV ČKA č. 47/19 ze dne 5. 9. 2019 pak byla KR ČKA pověřena navrhnout nový způsob financování rozhodčích. Dne 13. 10. 2019 proto proběhlo jednání KR ČKA, na němž byla přijata doporučení, která VV ČKA následně diskutoval na několika svých zasedáních. Na nich postupně uzrála myšlenka zvolit zcela revoluční postup, který bude aplikován na všechny ligové soutěže od sezony 2020/2021.

Dosud náklady na rozhodčí hradil pořádající oddíl. Podle nové úpravy, kterou prezentuje tento článek, bude úhradu odměn rozhodčích provádět přímo ČKA.

Co by tato změna měla přinést:

  1. větší nezávislost rozhodčích na pořádajících oddílech (v současnosti je rozhodčí financován jedním ze zúčastněných družstev),
  2. jistotu finanční odměny pro rozhodčí za kvalitní práci,
  3. možnost potrestat rozhodčího nevyplacením odměny v případě vážných pochybení (stávající tresty, které umožňuje SDŘ ČKA, jsou neefektivní),
  4. větší motivaci rozhodčích věnovat se své funkci,
  5. odstranění problémů s tzv. fiktivními rozhodčími uvedenými pouze pro formu do zápisu o utkání.

Cílem přenesení povinnosti vyplatit rozhodčímu odměnu na ČKA však není zbavit oddíly finančního podílu na nákladech spojených s rozhodčími. Z tohoto důvodu bylo schváleno navýšení startovního poplatku družstev v ligových soutěžích, a to dle následující tabulky:

Soutěž Startovní poplatek (Kč)
2019/2020 2020/2021
Interliga 3 400 7 000
1. KLM 1 000 4 500
1. KLZ 1 000 4 500
1. KLD 0 0
2. KLM 1 000 4 500
2. KLZ 1 000 3 000
3. KLM 1 000 4 500
3. KLZ 500 2 500

V souvislosti se zvýšením startovního poplatku je třeba zdůraznit, že pro oddíly nebude tato změna představovat v zásadě žádné navýšení nákladů. Dochází pouze k tomu, že částka, která by byla oddílem v průběhu roku vyplacena rozhodčím za řízení utkání, bude uhrazena jednorázově před začátkem sezony. Lze to ilustrovat na příkladu prvoligového družstva hrajícího na čtyřdráze. Takové družstvo vyplatí rozhodčím za 11 domácích utkání v současnosti celkem 3 630 Kč, přičemž navýšení startovního poplatku, jehož smyslem je pokrýt tyto náklady, činí 3 500 Kč. Obdobně to vychází také u ostatních soutěží, s výjimkou dorostenecké ligy, která zůstává od startovního poplatku nadále osvobozena.

Jelikož lze očekávat nevoli některých oddílů přijmout tyto změny, chtěl bych připomenout, že jakákoliv alternativní řešení typu nevyplácení odměn rozhodčímu, byť po dohodě s ním a s jeho souhlasem, byly a jsou porušováním Rozpisu KL a jako argument proti přijatému řešení tedy neobstojí.

Sazby odměn rozhodčích zůstávají pro následující sezonu zachovány. Výplata odměn bude probíhat bezhotovostně na bankovní účet rozhodčího dvakrát za sezonu. Na technickém řešení některých dalších detailů se však v současné době ještě pracuje. Rozhodčí tedy zatím prosíme o trpělivost.

Lukáš Hlavinka
předseda KR ČKA

Datum: 30. 4. 2020 | Sekce: Rozhodčí | Autor: Lukáš Hlavinka