ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Rok fair play

Hlavními myšlenkami sportu bylo vždy propagovat hodnoty jako jsou respekt, tolerance, čestnost a týmový duch.

Český klub fair playOvšem poslední dobou tyto hodnoty ztrácí na důležitosti a do popředí se spíše dostává snaha za každou cenu zvítězit. Z těchto důvodů Český klub fair play spolu se sportovními redaktory MF Dnes vyhlásili rok 2006 jako ROK FAIR PLAY.

Tito redaktoři budou v letošním roce vyhledávat rytířské činy sportovců ve všech sportovních odvětvích a budou o nich psát. Pomozte jim i vy ukázat, že sport má stále i své lepší stránky, a že v českém sportu stále ještě existuje morálka a nepřevládá nepoctivost, korupce, dopink a touha vyniknout za každou cenu.

Byli jste svědky příkladného chování sportovce, trenéra nebo činovníka sportovního klubu, ať už v dětských soutěžích či profesionálních ligách? Znáte příhodu, v níž hraje fair play hlavní roli? Pokud ano, napište jim na adresu MF Dnes, Puchmajerova 1, 702 00 Ostrava nebo na e-mail: pavel.grossmann@mfdnes.cz a oni váš příběh zveřejní.

Pokusme se všichni o obnovení myšlenky fair play a poskytněme tak hlavně mladým sportovcům a fandům vzory sportovního chování!

Datum: 2. 3. 2006 | Sekce: Ostatní | Autor: Petra Dusová