ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Seminář ligových rozhodčích 2019

Před startem dlouhodobých soutěží se tradičně uskuteční seminář pro ligové rozhodčí spojený se školením nových rozhodčích 2. třídy.

Celostátní seminář rozhodčích se bude konat v neděli 1. září 2019 v Praze. Druhý termín se z důvodu dřívějšího startu ligové sezony a omezených časových možností členů KR ČKA bohužel nepodařilo najít. Ve stejném termínu se navíc v Brně koná seminář pro rozhodčí Interligy. Jelikož se však nešlo vyhnout souběhu obou seminářů, účastníkům interligového semináře jejich účast započítáme do evidence pro potřeby prodloužení průkazů (viz čl. 8) Směrnice ČKA č. 2/2018 o kvalifikačních třídách a evidenci rozhodčích). Zároveň jsme si vědomi, že termín není ideální ani s ohledem na končící prázdniny, přesto však věříme v hojnou účast.

Další informace naleznete v pozvánce.

Datum: 31. 7. 2019 | Sekce: Rozhodčí | Autor: Lukáš Hlavinka