ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Mezinárodní kolaudace kuželen

Probíhající kuželkářská sezóna se blíží ke konci. Nastává čas sportovní radosti, někdy zklamání, ale také čas zasloužené přestávky.

V kuželkářském sportu bývá přestávka časem nejen pro sportovní přípravu, ale hlavně také časem pro zkvalitňování našich sportovišť – kuželen. Většinou se uklízí, maluje, vyměňují se mantinely, kuželky, koule a podobně. Pro některá družstva bude letošní přestávka zásadní v tom, že se budou muset připravit na mezinárodní kolaudaci svých kuželen. Koho se tato povinnost týká? Kdy je potřeba kolaudovat? Co je k tomu potřeba? Níže se pokusím vysvětlit.

Koho se to týká
Nařízení WNBA se týká klubů – kuželen, které hrají nejvyšší národní soutěž a klubů, které hrají mezinárodní soutěže. Konkrétně v ČR se to tedy týká v mužské kategorii týmů – kuželen, kde se hraje mužská Interliga a ženská 1. KLZ a dále mezinárodní soutěže (Liga mistrů) a mezinárodní utkání (reprezentace).

Od kdy
Povinnost mezinárodní kolaudace platí od sezóny 2019–2020.

Kdo mezinárodní kolaudace v ČR provádí
Vyškolení kolaudátoři WNBA – Pavel Mecerod (tel.: 724 040 499, e-mail: pavel.mecerod@kuzelky.cz) a Petr Kohlíček (tel.: 777 626 473, e-mail: petr.kohlicek@kuzelky.cz).

Co musí kuželna splňovat
Kuželna musí splňovat Technické předpisy WNBA.

Postup kolaudace
Po dohodě klubu a kolaudátora (kluby si mohou kolaudátora vybrat) se stanoví termín kolaudace. Po provedení kolaudace vystaví kolaudátor kolaudační zápis, který si projde se zástupcem klubu (nejlépe správcem), který musí být u kolaudace přítomen. V případě zjištění nedostatků si dohodnou termíny pro odstranění, které se zapíší do zápisu. Následně kolaudátor pošle zápis na sekretariát NBC s návrhem udělení mezinárodního protokolu – certifikátu. Sekretariát NBC zápis zkontroluje, vystaví fakturu a pošle k úhradě na klub, který kolaudovanou kuželnu provozuje. Teprve po zaplacení faktury vystaví NBC certifikát a pošle poštou na klub – kuželnu. Kolaudátorovi bude klub platit pouze cestovné dle ekonomické směrnice ČKA.

Ceny za mezinárodní kolaudaci

  • Platba NBC za čtyřdráhu – 123,50 Euro
  • Platba NBC za šestidráhu – 163,50 Euro
  • Platba NBC za osmidráhu – 203,50 Euro
  • Platba cestovného kolaudátorovi – 4,10 Kč/km

Na co bude kladen důraz při kolaudacích
Kolaudátoři při současných kolaudacích postupovali dle stejných Technických předpisů, avšak na některá měření nebyli vybaveni příslušnými měřidly. V současnosti jsou mezinárodní kolaudátoři díky ČKA výrazně lépe vybaveni. Disponují například durometry (tvrdoměry), kterými je možno měřit předepsanou tvrdost materiálů – kuželek, koulí, odrazových mantinelů, náhozových desek a podobně. Důkladněji měří odpor šňůr, úhel naklonění kuželky, při kterém zapíše. Dále je možno měřit intenzitu osvětlení a další.

Za mezinárodní kolaudátory bych chtěl vyzvat všechny kluby, aby se v předstihu na kolaudaci připravily. Nabízíme také konzultace na výše uvedených kontaktech, abychom se vyhnuli případným nedostatkům při kolaudaci.

Za TK ČKA
Pavel Mecerod

Datum: 28. 3. 2019 | Sekce: Technická komise | Autor: Pavel Mecerod