ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Zápis do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení

O první fázi zapsání sportovních organizacích jste byli informováni a nyní probíhá zápis údajů o sportovcích a trenérech, kdy se bude v nejbližší době na všechny oddíly odesílat dokument ve formátu .csv s údaji o registrovaných hráčích v České kuželkářské a bowlingové federaci.

Rejstřík slouží k zápisu informací o právnických osobách (sportovních organizacích) žádajících o finanční podporu ze státního rozpočtu, k zápisu informací o fyzických osobách (sportovcích a trenérech) v nich sdružených a o nemovitostech (sportovních zařízeních), na jejichž činnost je žádáno o poskytnutí státní finanční podpory. Rejstřík je informačním systémem veřejné správy, a to ze zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění jeho novely č. 230/2016 Sb. Rejstřík je ze zákona neveřejný, kromě údajů, které jsou veřejně přístupné v rámci internetové aplikace na webové stránce rejstriksportu.msmt.cz.

Důvod pro zapsání do rejstříku je jednoznačně prokázat počet členů v případech, kdy spolky žádají o dotaci či grant a podmínkou je velikost členské základny.

Podrobný návod k doplnění a opravy údajů v dokumentu budete mít napsaný v jednotlivých e-mailech. Žádáme proto oddíly, aby si svoje kontakty zkontrolovaly na adrese www.kuzelky.cz/kluby a změny kontaktů odeslaly na email kluby@kuzelky.cz.

Nejpozději do konce měsíce dubna odesílejte vyplněné .csv dokumenty na adresu gdpr@ckbf.cz, gdpr@kuzelky.cz. Termín pro zapsání do rejstříku je sice do 30. 6. 2019, ale musíme mít rezervu na možné opravy.

Děkujeme.

Datum: 1. 2. 2019 | Sekce: Ostatní | Autor: Jaromír Šula