ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Náborové akce mládeže – podzim 2018

Výkonný výbor ČKA schválil v rámci kampaně „Pojď hrát kuželky“ pro letošní podzim podporu oddílům při náborových akcích mládeže.

Pojď hrát kuželky

Stejně jako před rokem, i letos se VV ČKA rozhodl finančně podpořit „dny otevřených dveří“ pro mládež na kuželnách.

VV ČKA schválil následující příspěvky: v případě náboru do 10 osob 3 000 Kč, od 11 do 20 osob 5 000 Kč, od 21 do 30 osob 7 000 Kč, od 31 do 40 osob 9 000 Kč a nad 41 osob (včetně) 11 000 Kč. Termíny pro uskutečnění náborových akcí musí být do 14. prosince 2018. Jeden oddíl může uspořádat i více akcí v různé termíny, v takovém případě se osoby sčítají. To znamená, že v konečném vyúčtování může jeden klub obdržet částku dle všech zúčastněných osob jen jednou.

Pokud oddíl plánuje náborovou akci pro děti a mládež do 18 let, je potřeba před jejím konáním vyplnit formulář a po jejím skončení zaslat na e-mail pojdhrat@kuzelky.cz fotodokumentaci (zúčastněné osoby a plakát, viz níže) a čestné prohlášení (DOCX, 13 kB) předsedy oddílu. Originál čestného prohlášení je nutné zaslat poštou na adresu ČKA.

Po splnění podmínek bude oddílu potvrzen nárok na proplacení finančního příspěvku. Jak již bylo uvedeno výše, při konání více akcí v jednom oddílu se zúčastněné osoby sčítají, proto musí být faktura zaslána až po všech uskutečněných akcích.

Faktury musí být zaslány ČKA do 20. prosince 2018, na později zaslané faktury nebude brán zřetel!

Kontaktní osobou je předsedkyně Komise mládeže ČKA Ludmila Johnová, která zodpoví případné dotazy (kontaktní informace v sekci ČKA).

K propagaci této akce nabízíme ke stažení plakát, který si můžete vytisknout, vyplnit datum a místo konání a vyvěsit např. ve školách, jiných sportovištích či dalších vhodných místech. Zkusit můžete komunikaci i přímo se školami prostřednictvím učitelů tělesné výchovy, kteří si mohou přijít zahrát kuželky s žáky a studenty přímo v rámci výuky.

Plakát musí být také umístěn na viditelném místě přímo na kuželně, kde se bude akce konat (nutno doložit ve fotodokumentaci). Pokud je to možné, je vhodné pustit účastníkům náborové akce také propagační video „Pojď hrát kuželky“, které je dostupné na adrese pojdhrat.kuzelky.cz/video.

Datum: 19. 9. 2018 | Sekce: Mládež | Autor: Ludmila Johnová