ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Semináře technických pracovníků

V brněnských Židenicích se v dubnu uskutečnil mezinárodní seminář technických pracovníků — kolaudátorů, na který následně v květnu v Jihlavě navázal seminář český.

Mezinárodní seminář, Brno

Mezinárodní seminář technických pracovníků, BrnoV termínu 13.–15. dubna se v Brně sešli techničtí pracovníci – kolaudátoři z několika zemí, včetně České republiky. Zastoupení mělo třeba Polsko, Slovensko, Rumunsko a další. Za ČR se zúčastnil Pavel Mecerod a Petr Kohlíček.

V pátek, po úvodním slovu předsedy Technické komise WNBA Siegfrieda Schweikardta, se slova ujal Milan Baričević, hlavní a v podstatě jediný kolaudátor WNBA, a následoval blok teoretického školení. V sobotu pak školení pokračovalo praktickými ukázkami postupů kolaudace na jedné z brněnských kuželen, v Židenicích. Při praktických ukázkách probíhala i diskuze k jednotlivým postupům, měřením, materiálům… Po náročném sobotním praktickém programu se pak v neděli, již jen v zasedací místnosti, dostalo na nové informace ohledně mezinárodního schvalování kuželen – kolaudací.

Novinkou je, že kuželny na kterých se hraje nejvyšší soutěž členských svazů a kuželny pro další soutěže NBC, musí mít kolaudaci WNBA provedenou vyškoleným mezinárodním technickým pracovníkem – kolaudátorem. U nás se to tedy týká kuželen, kde se hraje Interliga mužů a 1. KLZ a kuželen, kde se hrají soutěže NBC. Prezídium NBC rozhodlo, že k vymáhání této podmínky bude přistoupeno od soutěžního ročníku 2019/2020. Po konzultaci s NBC rozhodl VV ČKA, že oba naši proškolení kolaudátoři WNBA mohou svoji činnost vykonávat již nyní. Pokud tedy některá kuželna potřebuje pro následující soutěžní ročník nové osvědčení a patří mezi kuželny, které by měly mít mezinárodní kolaudaci, je možné ji provést již letos. Pokud by se tak nestalo, stejně by ji za rok bylo nutné udělat. Žádné přechodné období nebude existovat.

Techničtí pracovníci WNBA pro Českou republiku
Pavel Mecerod pavel.mecerod@kuzelky.cz 724 040 499
Petr Kohlíček petr.kohlicek@kuzelky.cz 775 262 728

Seminář ČR, Jihlava

Seminář technických pracovníků, JihlavaV návaznosti na mezinárodní seminář se pak v sobotu 19. května v Jihlavě uskutečnil seminář technických pracovníků – kolaudátorů z celé ČR. Kromě samotného setkání měl seminář kolaudátorů několik cílů. Hlavními cíli však bylo seznámení se s novinkami ohledně kolaudací, Technických předpisů WNBA a sjednocení následných postupů při kolaudacích. Semináře se zúčastnilo čtrnáct kolaudátorů z celkového počtu patnácti.

Po teoretickém úvodu semináře následovala i praktická část, při které docházelo k užitečným diskuzím. Názory jednotlivých kolaudátorů vhodně doplňoval jeden z dodavatelů kuželkářských technologií pan Daněček, zase trochu z jiného úhlu pohledu. Na konec semináře pak byly účastníkům rozdány nové průkazy technických pracovníků.

Ze semináře vzešlo několik úkolů, jak na předsedu Technické komise ČKA, tak na samotné kolaudátory. Největší důraz je kladen na důsledné provádění měření a zapisování do aktualizovaného kolaudačního zápisu a následné administrativy. S tím souvisí i pomoc klubům ohledně aktualizace databáze klubů
a kuželen. Povinnost oddílů, aktualizovat údaje o jejich klubu a kuželně není vždy dodržována, a tak aktualizace údajů bude podmínkou k vydání Technického osvědčení pro kuželnu. Jak již je napsáno výše, kolaudátoři se budou snažit pomoci s vyplněním, ale budou požadovat informace před termínem
kolaudace a nebo v jejím průběhu a až následně poté vydají osvědčení. Věřte, že aktuální údaje jsou pro ČKA velmi důležité a proto prosíme o spolupráci. Aktualizovaný seznam kolaudátorů a formulář pro evidenci klubů a kuželen najdete na stránkách ČKA.

Z pozice předsedy TK ČKA děkuji všem zúčastněným za aktivní přístup a čas, který věnovali semináři a věnují samotným kolaudacím. Děkuji také zástupcům PSJ Jihlava za spolupráci při přípravě a průběhu semináře.

Datum: 1. 8. 2018 | Sekce: Technická komise | Autor: Pavel Mecerod