ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Starty hráčů Interligových oddílů v nižších soutěžích

Podle mých informací se množí různé spory, obviňování a dokonce se objevují neopodstatněné urážky hráčů Slavoje Praha.

Jak to tedy je se starty hráčů z oddílů, které mají své družstvo v Interlize?

  • Předesílám, že naše soutěže řídí VV ČKA prostřednictvím STK ČKA a hrají se podle Sportovně technických předpisů ČKA. Ovšem Interligu řídí speciálně ustavená STK Interligy, která vznikla na základě Dohody o zřízení Interligy mezi ČKA a SKoZ. Interliga se pak řídí Mezinárodními sportovními přepisy (dále jen ISO). Z toho mimo jiné plyne, že STK ČKA nemůže nijak zasahovat do chodu INterligy.
  • Interliga nemá soupisky, jak je známe z našich soutěží. Má pouze "seznam" až 15 oprávněných hráčů, kteří mohou nastoupit v Interlize. Zdůrazňuji, že to NENÍ soupiska. Každý soudný člověk asi uzná, že blokovat 15 hráčů postrádá smysl.
  • Aby byly podmínky oddílů, které mají družstvo v Interlize, srovnatelné se všemi zbývajícími oddíly v republice, rozhodl VV ČKA, že Interligové oddíly jsou rovněž povinny, stejně jako všichni ostatní účastníci kuželkářské ligy, vytvořit a předat STK ČKA klasickou soupisku družstva. Tato soupiska je pracovně nazývána "úzká" soupiska. Na této soupisce uvedou oddíly, které mají družstvo v Interlize, nejméně 6 hráčů, kteří jsou oprávněni startovat pouze v Interlize, tedy za nejyvšší družstvo v oddílu - "Áčko", a nemohou startovat za žádné jiné družstvo oddílu. Není nijak regulováno, koho mohou Interligové oddíly napsat na tuto soupisku, samozřejmě z logiky věci vyplývá, že ti hráči musí být na seznamu hráčů Interligy. Tyto soupisky jsou uloženy v dokumentech 1.KLM.
  • Jen pro jistotu zdůrazňuji, že hráč je zapsán buď na "úzké" soupisce, nebo na soupisce dalšího družstva oddílu v nižší soutěži a zároveň na seznamu oprávněných hráčů pro Interligu.
  • Zbylých obvykle 9 hráčů ze seznamu Interligy může být napsáno na soupiskách libovolných družstev oddílu, tak jak to je běžné ve vertikální struktuře družstev v oddílech. Jejich starty v nižích družstvech jsou tím pádem starty oprávněné a jedná se o normální start kmenového hráče družstva.
  • Ale je zde omezení, vyplývající z předpisů, kterými se řídí Interliga, tedy ISO, a sice, že hráč, který v daném týdnu nastoupí v Interlize, nesmí hrát jiné mistrovské utkání. To byla mimochodem jedna z podmínek, které nám dala NBC při schvalování a akceptování Interligy.
  • Jak jsem avizoval výše, STK ČKA nemůže evidovat náhradnické starty v Interlize. Ovšem pravidlo o jednom startu v jednom týdnu toto velmi dobře reguluje bez vnějších zásahů.
  • Samozřejmě v rámci soutěží v gesci VV ČKA se starty náhradníků evidují. Pokud by například hráč ze soupisky družstva C hrál za družstvo B, jedná se o start náhradníka.
  • V Interlize si družstva mohou dojednat dvojzápasy, a z toho pak plyne fakt, že účastníci Interligy mají některý týden volno a tudíž hráči, kteří nejsou na "úzké" soupisce, mohou hrát ve svých kmenových dužstvech. Jedná se tedy vždy o legální a oprávněné starty. Naše předpisy toto na rozdíl od sloveských neřeší. Zatím, o dalším postupu bude VV ČKA jednat v průběhu jara, stejně tako jako o hlubším začlenění Interligy do našich předpisů.

Na závěr bych chtěl říct, že Slavoj byl jediný, který řádně splnil svou povinnost, kterou mu ukládal Rozpis kuželkářské ligy a zaslal na podzim "úzkou" soupisku včas. Dále je opravdu absurdní si myslet, že by se člověk, který si není jistý oprávněností svého startu, pouštěl do takového experimentu, který by nemohl vyústit v nic jiného, než neoprávněný start, potažmo kontumaci. Vedení Slavoje zná velmi dobře předpisy a dodržuje je. Bylo by vhodné, aby se s nimi seznámili i někteří kuželkářští činovníci.

Hanuš Slavík
Předseda STK ČKA

Datum: 5. 2. 2018 | Sekce: Domácí soutěže | Autor: Hanuš Slavík