ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Ohlédnutí aneb akce v Zábřehu se vydařila

Článkem se ještě vracíme k zatím nejdůležitější události letošního roku – vyhlášení výsledků kuželkářských anket v Zábřehu. Poděkování patří všem, kteří se na organizaci ankety a vyhlášení výsledků svou aktivní pomocí nebo sponzorsky podíleli.

V letošním roce jsme měli možnost uspořádat slavnostní vyhlášení výsledků anket o nejlepší kuželkáře, trenéry a rozhodčí. Tohoto úkolu jsme se snažili zhostit co nejlépe a pro konání akce jsme vybrali Bowling centrum v Zábřehu. Zde se také ve stanovený den začali sjíždět a scházet všichni její účastníci. V době, na kterou byl stanoven začátek už se prostory tohoto areálu zcela zaplnily pozvanými hosty, mezi nimiž nechyběli nejvýznamnější představitelé ČKBF, ČKA, ČSTV (zastoupeného místopředsedou p. Vladimírem Šimíčkem), zástupci MěÚ v čele se starostou, Sportovních klubů Zábřeh, reprezentační trenéři, jubilanti, nominovaní hráči a mnoho dalších, kteří mají zásluhu na rozvoji kuželek a to nejen u nás, ale v celosvětovém měřítku. Čestnými hosty byli rovněž zástupci místních sponzorů této akce – Dřevovýroba Sýkora, HAK, HOLBA Hanušovice, HS–PRO Šumperk, MěÚ Zábřeh, MUDr. Václav Čamek, Pekárny a cukrárny Vašíček, Jiří Rýznar, SULKO, Synek a Škrabal, Vápenka Vitošov, kterým tímto patří srdečné poděkování za možnost uspořádání tohoto slavnostního setkání. Poděkování patří rovněž společnosti J&R DIGITAL (Ing. Jiří Daněček) a hlavnímu partnerovi ankety Kuželkářská hvězda společnosti W+W kuželky&bowling (zn. Pro&Tec).

Vyhlášení anket o kuželkáře roku 2005Na úvod se slova ujal prezident ČKA Jiří Jančálek, který stručně zhodnotil uplynulý „kuželkářský“ rok. Všem přítomným pak poděkoval za jejich dosavadní činnost a do nového roku popřál hodně sportovních, osobních i pracovních úspěchů – a jak se říká – hlavně to zdraví. Mezi prvními oceněnými v rámci slavnostního večera byli jubilanti. Pak již nastalo tolik očekávané vyhodnocení kuželkářských anket za rok 2005. Moderování této části se úspěšně zhostil Jirka Němec. Pořadí jednotlivých hráčů a výčet jejich úspěchů neopomněl oživit svými vtipnými komentáři. Takže vyhodnocení, které by se mohlo zdát (pro neoceněné) nezáživným, uteklo jako voda. Dobře jsme se u něj pobavili a přesto neztratilo nic ze svého slavnostního rázu.

Vyhlášení anket o kuželkáře roku 2005Jak dopadlo vlastní pořadí anket už jistě víte – starosta na nás mohl být pyšný... Přesto pro nás bylo zážitkem setkání s kuželkářskou elitou, která se sem sjela ze všech koutů naší republiky. Vždyť letos se „otevírala“ Síň slávy a do ní se uváděla hned šestice těch nejlepších. Z úspěšných reprezentantů to byla Naďa Dobešová – několikanásobná mistryně světa, p. Marie Švorbová a p. Václav Šavlík a bývalí předsedové československého kuželkářského svazu Antonín Cihlář, Josef Habřina a Miloš Navrkal. Všichni ocenění obdrželi spoustu cen a pamětní keramickou kuželku. Nejmladší z nich – „Talenti roku 2005“ pak chutně vypadající dorty ozdobené marcipánovými kuželkami. Při pohledu na tu slávu člověk začne přemýšlet, zda na ty tréninky nechodit častěji, třeba se také zadaří... Po malé přestávce byl následně představen nový web. Moc se nám líbil a jeho tvůrci sklidili zasloužený potlesk.

Po oficiální části byl prostor pro posezení, debaty o sportu (všichni mluvili o kuželkách), tanec či bowling. Musíme konstatovat jediné – kuželkáři jsou ve výborné kondici v každém věku a to nejen na drahách kuželkářských, ale i bowlingových a také na tanečním parketu.

Na závěr bychom chtěli prozradit, že náš klub – KK Zábřeh v letošním roce slaví významné výročí – 50 let od svého vzniku. Tato, dnes už můžeme říci, úspěšná a významná akce, je tedy důstojným zahájením oslav tohoto výročí. O dalších akcích, které budeme v rámci oslav pořádat, Vás budeme informovat a již dnes Vás na všechny srdečně zveme. Třeba se mezi návštěvníky najdou noví členové či hráči našeho klubu, které rádi přivítáme a začleníme do našeho kolektivu.

Za KK Zábřeh Hana Jáňová

Datum: 20. 1. 2006 | Sekce: Ostatní | Autor: Hana Jáňová