ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Juniorská reprezentace ČR

Komise státní reprezentace představuje koncepci reprezentace U23 pro následující tříleté období s vrcholy na MS 2018 a MS 2020.

Cílem nově zvoleného trenérského tandemu bude snaha o výchovu kvalitního všestranně zaměřeného kuželkářského kolektivu sportovců, který by měl po přechodu k dospělým dlouhodobou perspektivu a sloužil tedy jako stabilní základ této kategorie.

Důraz bude kladen na úzkou spolupráci celého týmu, ve kterém dostanou, oproti zavedeným zvyklostem, větší prostor odborníci na psychologii a fyzioterapii. Dále bude realizována aktivní spolupráce při tréninku vybraných jednotlivců i mimo reprezentační akce – tvorba a následná kontrola obecné sportovní přípravy a také systematická práce na technice hodu. S tím souvisí navázání užšího kontaktu s oddílovými trenéry hráčů, který poslouží i jako nástroj vzdělávání a výchovy širší trenérské základny.

Při práci s hráči budou v daleko větší míře využívány nástroje založené na elektronické komunikaci. Každý hráč bude mít svoji elektronickou kartu, díky které bude v kontaktu s trenéry. Ti budou moci sledovat prakticky „online“ tréninkovou morálku hráče, zápasovou vytíženost, kondiční přípravu atd. Hráčskou kartu si bude každý hráč sám udržovat v aktualizovaném stavu a v předem stanovených periodách zasílat trenérům. V obdobích mezi jednotlivými akcemi budou využity i videorozbory a telekonzultace. Videa budou sloužit ke kontrole kuželkářské techniky a progresu v herním stylu. Hráči budou mít možnost konzultací s trenéry v průběhu celého roku.

Kritéria výběru

 • Bude vyžadován aktivní přístup k tréninkovému a monitorovacímu programu,
 • dlouhodobá i aktuální výkonnost,
 • fyzická kondice,
 • schopnost akceptovat doporučení k výživě a dodržování životosprávy,
 • dodržování kodexu reprezentanta,
 • další kritéria (věk, zápasová vytíženost, zdravotní stav, aktivita na reprezentačních akcích a další).

Hlavní cíle

 • Hlavním cílem juniorské reprezentace bude výchova všesportovně založených hráčů, kteří budou mít lepší předpoklady a schopnosti pro úspěšné zařazení do reprezentace dospělých a zároveň budou konkurenceschopní na mezinárodních akcích typu mistrovství světa či světového poháru,
 • vybudování fungujícího a vítězného týmu pro MS 2020,
 • rozběhnutí reprezentačních akcí nového typu v mistrovské i nemistrovské roky (viz dále reprezentační akce).

Dílčí cíle

 • Zavedení standardu komplexního monitoringu reprezentantů pomocí pravidelné komunikace se samotnými hráči v průběhu roku, individuální plánování tréninků, kontrola tréninkové morálky, konzultace k technice hry, sledování a hodnocení výkonnosti,
 • prohloubení spolupráce s klubovými trenéry a reprezentačními trenéry ostatních kategorií,
 • vytvoření podmínek pro zlepšení přechodu hráčů mezi dorosteneckou, juniorskou a kategorií dospělých na reprezentační, ale i klubové úrovni,
 • dlouhodobé zapracování dalších odborníků do přípravy reprezentace (fyzioterapeut, psycholog, mentální kouč, výživový poradce atd.),
 • příprava systému dlouhodobých tréninkových plánů pro širší okruh reprezentantů,
 • zapojení talentovaných dorostenců do přípravy týmu na MS 2020 už v prvním roce tříletého cyklu,
 • zlepšení povědomí kuželkářské základny o prvcích sportovní, kondiční a regenerační přípravy.

Reprezentační akce a harmonogram

 • Mezistátní utkání (MU) – přípravný zápas s reprezentačními výběry jiných států, regenerační příprava, herní, taktická a zápasová příprava,
 • kontrolní start (KS) – zpravidla 2–3 denní akce pro hráče U23 zaměřená na kuželkářský trénink a kondiční přípravu, v průběhu sezóny postupné rozšiřování herních disciplín,
 • přípravný kemp (PK) – akce menšího i většího rozsahu pro mladé hráče (končící dorostence a začínající juniory), zlepšování přechodu mezi kategoriemi, budování sportovních návyků již u dorostenců, akce zaměřená na kuželkářský trénink a především kondiční a regenerační přípravu,
 • letní kemp (LK) – akce delšího rozsahu 3–5 dní, intenzivní kuželkářský trénink, fyzické testy, kondiční a regenerační příprava,
 • otevřený turnaj (OT) – jednorázové turnaje pro všechny hráče a hráčky juniorské kategorii sloužící k poznávání nových hráčů a monitorování známých hráčů,
 • mezi další akce sledované Komisí státní reprezentace budou patřit MČR, turnaje Komise mládeže (KM) – Český pohár dorostu, Vánoční turnaj atd.

Termínový kalendář 2017–2018

Akce do konce kalendářního roku jsou již schváleny.

Termínový kalendář juniorské reprezentace 2017–2018
28. 9. KM Český pohár dorostu
29. 10. OT1 první turnaj z nové série pořádané KKKS – Jičín
26. 11. OT2 otevřený turnaj pořádaný KSR – Jihlava
3. 12. KM Český pohár dorostu
9. – 10. 12. KM Vánoční turnaj dorostu – Přerov
15.–17. 12. PK přípravný kemp – Pelhřimov
5.–7. 1. KS kontrolní start – Jihlava
4. 2. OT3 třetí turnaj – bude upřesněno
24.–25. 3. MU mezistátní utkání se Slovenskem
21.–22. 4. KS kontrolní start – některá vícedráha (Olomouc, Vracov…)
28.–29. 4. MČR Mistrovství ČR juniorů
14.–19. 5. MS Mistrovství světa U23 – Cluj (Rumunsko)

Tomáš Valík a Jan Kotyza
trenéři reprezentace U23

Datum: 25. 10. 2017 | Sekce: Reprezentace | Autor: více autorů