ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Sdělení nového prezidenta ČKA

Jak již všichni víte, v sobotu 24. 6. 2017 bylo v Brně zvoleno nové vedení ČKA. Pro většinu z nás bylo velkým překvapením, že jsem byl ve volbě prezidenta ČKA zvolen výrazným poměrem hned v prvním kole. Vážím si toho a děkuji za to všem těm, kteří mi dali svůj hlas a spolu s nimi také těm, kteří mi vyslovovali svoji podporu v týdnech před vlastní volbou.

Vedle toho jsme byli v Brně svědky také jedné nečekané skutečnosti: 100% účasti delegátů. To se už hodně dlouho nestalo a svědčí to o zodpovědném přístupu všech pozvaných delegátů, kteří si byli vědomi důležitosti jednání VH ČKA. Za tento přístup je třeba všem účastníkům poděkovat.

Ohlédneme-li se za předvolební diskuzí, musíme konstatovat, že byla velice vzrušená, pro někoho možná až za únosnou mezí. Dnes už nemá smysl se k tomuto vracet. Byl bych rád, abychom upustili od budování nových zákopů a bariér a naopak se soustředili na jejich odstranění a na společné řešení problémů, které jsou před námi. Uvědomuji si, že je to klišé, které se objevuje po každé volbě. Ale já si to opravdu přeji a svoji energii chci soustředit na podstatné věci. Útoky na moji osobu se nehodlám rozptylovat.

Nově zvolené vedení ČKA se ujme úřadu 1. 7. 2017. První jeho akcí, kterou lze po tomto datu očekávat, je vypsání výběrových řízení na nové reprezentační trenéry v juniorské kategorii. Další kroky budou následovat po prvním zasedání nově ustaveného VV ČKA. Jeho termín nebyl zatím stanoven, ale mělo by k tomu dojít do zahájení nového soutěžního ročníku.

Letní prázdniny nám klepou na dveře a spolu s nimi i doba dovolených. Přeji všem, aby tento čas využili k načerpání sil, které budeme po prázdninách potřebovat.

Datum: 26. 6. 2017 | Sekce: VV ČKA | Autor: Jiří Jančálek