ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Jiří Jančálek, kandidát na prezidenta ČKA

Dlouho jsem odmítal ucházet se znovu o post prezidenta České kuželkářské asociace. Až v posledních týdnech jsem se rozhodl, že opět nabídnu své schopnosti a budu kandidovat na tuto zodpovědnou funkci. Jsem si vědom toho, že situace v naší společnosti i v našem sportu se neustále vyvíjí a musíme být připraveni čelit novým výzvám.

Jiří Jančálek

Peníze jsou až na prvním místě

Před pár lety přišel český sport o svůj zdroj peněz: společnost Sazku. Dnes roli Sazky převzal stát.

Výhody: pravidelný a předvídatelný přísun peněz ze státního rozpočtu – otázkou však je: Jak dlouho to bude platit?

Nevýhody: neskutečná byrokracie spojená s poskytováním těchto státních dotací. Pravidla pro čerpání dotací jsou však tak složitá, že jen málokdo jim rozumí. A z toho pramení nebezpečí neúmyslných chyb.

K jejich minimalizaci stojí před námi první úkol: vyřešit problematiku sekretariátu, tj. jediných placených zaměstnanců v naší organizaci. Práce současného sekretariátu si velice vážím a děkuji mu za nasazení, s jakým se snaží zajistit plynulý chod naší organizace. Práce stále přibývá a je čím dále více odborně náročná. Jednoznačně náš sekretariát potřebuje posílení v oblasti ekonomicko-právní. Tuto záležitost je třeba řešit ve spolupráci s ČKBF.

Právní subjektivita krajských svazů

Tu jsme si nevymysleli, byla nám „vnucena“. Když už zde je, měli bychom ji využít. Jak? Právní subjektivita klade na krajské svazy větší míru zodpovědnosti. Je nutné kompenzovat to přidělením větších pravomocí – především v oblasti pořádání a organizace soutěží. Nechci krajům přidávat práci. Chci nově vymezit pravomoci – co je třeba řešit centrálně a co je možné přenechat na vůli krajů.

Mistrovské soutěže družstev

V prvé řadě si uvědomuji, že podle slovníkové definice patří kuželky mezi individuální sporty. Současně však vnímám velký týmový duch, který v našem sportu panuje. Hráči se těší na zápas právě z důvodu, že budou součástí týmu, za který chtějí bojovat a s kterým se chtějí radovat z vítězství. Pro mne jsou kuželky kolektivním sportem navzdory slovníkové definici.

Současný stav: každý klub si musí sám vyřešit financování účasti svých družstev v soutěžích. Náklady na účast v Interlize, I. lize atd. se výrazně liší od nákladů družstev ve většině krajů. Důsledek: výrazně se rozevírají nůžky mezi potřebami družstev v ligových, resp. v krajských soutěžích. Což je další důvod pro nové přerozdělení pravomocí (viz předcházející bod) – VV ČKA optimalizuje podmínky pro ligu a kraje pro sebe.

U některých ligových družstev se začínají používat metody, které známe spíše z profesionálních či poloprofesionálních klubů. Uvědomme si, že výsledky našich předních klubových družstev v mezinárodních soutěžích spolu s výsledky reprezentace jsou naší výkladní skříní. Jsou tím, čím se chceme chlubit. Jsou tím, nač chceme být hrdi. Tak jim vyjděme vstříc.

Mistrovské soutěže jednotlivců

Jsem přesvědčen, že soutěže družstev mají mít prioritu. Pokud je zájem o rozšíření soutěží jednotlivců, můžeme se na toto téma bavit – možná to bude na úkor jiných soutěží (např. dvojic).

Z demografického vývoje ČKA zjistíme smutnou skutečnost: stárneme. Co s tím? V prvé řadě je třeba řešit problém na vstupu, tj. začít u mládeže – k tomu se ještě dostanu. Co s našimi veterány? Jak přecházejí noví hráči do seniorské kategorie, stále více roste zájem o jejich soutěže. Konkurence se zvyšuje a ve většině případů ti „mladí“ mají navrch. Chceme-li dát větší šanci na úspěch také těm „starším“, vytvořme pro ně samostatnou kategorii – tj. aktivujme kategorie Senioři A a Senioři B.

Mládež, naše budoucnost

V ČKA existuje celá řada dobrovolných pracovníků s mládeží, kteří se snaží předávat své zkušenosti mladým začínajícím hráčům. Obětují pro to spoustu svého volného času a odměnou jsou jim jen úspěchy jejich svěřenců v soutěžích. Za to je jim třeba upřímně poděkovat a říci jim, že si jejich práce vážíme. Ale to je málo.

Položme jim otázku: Co jim schází? Odpověď: Jistota, že mladého sportovce připravují správně na jeho sportovní dráhu. K tomu je třeba správná metodika a proškolení trenéři-lektoři. Pomoci by nám měli absolventi FTVS-UK, pro které se nám podařilo prosadit specializaci na kuželky.

Budu prosazovat, abychom část státní dotace věnovali na zaplacení skutečných odborníků (např. z FTVS-UK), kteří by v prvé fázi analyzovali zvláštnosti kuželkářského sportu a následně nám pomohli metodiku našeho sportu rozpracovat. Současně by naši trenéři-lektoři měli využívat nabídek fakulty na vybrané jednorázové kurzy.

Úkol pro VV ČKA a především pro jeho TMK: nově získané poznatky je třeba ihned dostat mezi naše trenéry.

Řada klubů se snaží získávat mladé hráče ve školách, ale výsledný efekt není příliš velký. Pokud však ČKA vytvoří těmto snahám střechu, jsem přesvědčen, že se situace zlepší. Vytvoříme náborovou postupovou soutěž od lokální úrovně až po celostátní – žádných 120 hs, ale třeba 60 hs, abychom i na malé kuželny dostali co nejvíce dětí. A s touto nabídkou půjdeme do škol.

Vše je o lidech a komunikaci s nimi

Naznačil jsem jen některá témata, která považuji za důležitá. Řada zajímavých nápadů a myšlenek se najde i v programech ostatních kandidátů na prezidenta. Jen hlupák ignoruje dobré nápady, které vidí u svého souseda. Jsem otevřený všem zajímavým myšlenkám.

Prezident má mimo jiné dvě povinnosti: 1. přicházet s novými myšlenkami, 2. přesvědčit o prospěšnosti těchto novinek ty, kterým jsou určeny.

Proto budu po STK ČKA požadovat, aby se zintenzivnila komunikace mezi komisí a ligovými družstvy. Také není možné, aby se VV ČKA viděl se zástupci krajů jen jedenkráte ročně: při zasedání VR ČKA.

Prezident nemůže stát v čele asociace osamocen. Musí mít kolem sebe tým lidí, kterým věří a s kterými je schopen řešit úkoly, které kuželkářský život přináší. Šťastnou ruku při sestavování VV ČKA jsem měl už před 12 lety. Nepochybuji, že letos v případě zvolení budu stejně úspěšný.

Viceprezident

Dříve, než jsem se rozhodl zveřejnit svoji kandidaturu, oslovil jsem pana Vladimíra Sedláčka, předsedu kuželkářského klubu TJ Spartak Přerov. Spolu jsme se shodli na základních věcech, které budeme společně prosazovat. Chceme spolu vytvořit tandem, který vydrží celé volební období. Pokud budu zvolen prezidentem ČKA, požádám delegáty valné hromady, aby za viceprezidenta volili pana Sedláčka. V případě jeho zvolení ho pověřím řízením komise státní reprezentace.

Závěrečné motto: „Obec není pro pány, ale páni jsou pro obec.“ (Tomáš Štítný ze Štítného, 14. století)

Jiří Jančálek

Datum: 12. 5. 2017 | Sekce: VV ČKA | Autor: Jiří Jančálek | Komentáře (118)