ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Úpravy STP

VV ČKA schválil několik relativně malých úprav Sportovně technických předpisů kuželkářského sportu.

Pravidla

čl. 7 – Upraveny starty seniorů v soutěžích jednotlivců – již není možné start seniorů znemožnit rozpisem, ale vcelku logicky je jim umožněn start pouze v jendé kategorii.

čl. 9 – Zavedeno používání koulí o průměru 15 cm (tzv. žákovských koulí) pro všechny žáky, tedy nově i pro starší. Zároveň zakotvena výjimka pro čtrnáctileté žáky pouze pro letošní soutěžní ročník.

Soutěžní řád

čl. 7 – Upraven nesoulad s mezinárodními pravidly u rozcvičky pro sprint a tandem. Rozvička je k dispozici během soutěže vždy, odpadá pouze když úplně všichni účastníci v bezprostředně předchozím kole hráli.

čl. 17 – Upravena dosud ne zcela jasná formulace o dílčích bodech při vyhlášení kontumačního výsledku.

čl. 23 – Průběh Sudden Victory („Náhlá smrt“) u tandemů byl sjednocen s prováděcími předpisy MS.

Řád rozhodčích

čl. 12 – Jediná drobná změna konečně i formálně umožňuje představování hráče během rozvičky. Tato praxe se už běžně používala zejména během soutěží jednotlivců.

Směrnice o schvalování a evidenci rekordů

čl.1 – VV rozhodl o zavedení evidence rekordů u nejrozšířenější disciplíny u nás – u 100 hs mužů a 6×100 hs a 4×100 hs družstev. S tím souivisí odpovídajíci „stovkové“ rekordy v kombinaci a dvojic mužů. Zavádí se též rekordy smíšených dvojic bez věkového rozlišení. Družstvy se míní v podstatě družstvo jakéhokoli složení, tedy v průřezu všech věkových ketogorií (samozřejmě vyjma žáků, u kterých se rekordy neevidují) či smíšené. Nové rekordy se v souladu s touto směrnicí vyhodnotí po skončení soutěžního ročníku. Tímto samozřejmě vyzývám všechny k tomu, aby své excelentní výkony postupem uvedeným v této směrnici průběžně ohlašovali.

Hanuš Slavík
Předseda STK ČKA


  • Celé STP v novelizovaném znění – STP (PDF, 1260 kB)
  • Celé STP v novelizovaném znění s vyznačenými úpravami – STP (PDF, 1261 kB)

V sekci Dokumenty byly všechny změněné jednotlivé předpisy aktualizovány.

Datum: 21. 9. 2016 | Sekce: VV ČKA | Autor: Hanuš Slavík