ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Interliga

Zatímco ligové soutěže u nás (ale i na Slovensku) jsou teprve v přípravě, organizace společné soutěže mužů již značně pokročila.

Na společném aktivu účastníků Interligy, který se konal v neděli 29. 5. 2016 na kuželně Sokola Husovice, byly prezentovány základní předpisy, podle kterých se bude soutěž hrát, byly domluveny a upřesněny některé odlišnosti, které existují na obou stranách naší společné hranice, a v neposlední řadě zde bylo také zveřejněno rozlosování a klubům byla dána možnost, aby si některé termíny svých zápasů doladily.

Pojďme se tedy nyní podívat na některé důležité momenty. V prvé řadě je třeba zmínit, že na základě naší společné žádosti z jara loňského roku byly mezinárodní sportovní předpisy doplněny o pasáž, která obecně definuje společnou soutěž dvou (a případně i více) národních svazů. Jsou zde definovány podmínky, které musí být splněny, aby soutěž byla uznána jako kvalifikační soutěž pro soutěže NBC – aby na jedné straně reprezentanti národních svazů mohli startovat na MS, na druhé straně i samotné kluby se mohly kvalifikovat na SP, EP a PNBC. Ve stručnosti je nutné splnit tyto body:

  • herní disciplína a bodovací systém musí odpovídat standardu NBC,
  • společné soutěže se z každého klubu může zúčastnit jen jedno družstvo,
  • hráč, který nastoupí k utkání v této soutěži, nemůže ve stejném týdnu startovat za jiné družstvo v národních soutěžích,
  • pro řízení soutěže je třeba vypracovat příslušné směrnice a ty předložit NBC,
  • o schválení soutěže rozhoduje Prezídium NBC.

Na základě těchto bodů byla vypracována Dohoda o zřízení Interligy a Rozpis soutěže. Dohoda by měla mít trvalý charakter a jsou v ní především definovány vztahy obou národních svazů, orgány soutěže a některé další organizační záležitosti. Na základě této dohody byla ustavena STK Interligy, která má 4 členy (2 za ČKA a 2 za SKoZ). Každý člen STK má 1 hlas a k přijetí usnesení je nutná nadpoloviční většina hlasů. Vedle STK bude ustavena také Disciplinární komise, která bude mít však jen 3 členy. Co se obsazení komisí týká, bude čtenáře možná zajímat, že členové STK si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu, přičemž musí být z různých národních svazů a post předsedy bude mezi národními svazy vždy po roce „rotovat“. Prvním předsedou byl zvolen Jiří Jančálek (ČKA) a místopředsedou Marián Mitošinka (SKoZ) – dalšími členy jsou Jaromír Šula a Michal Schmidl. Rotace předsedy znamená, že v příštím soutěžním ročníku bude předseda ze Slovenska. Volba předsedy STK automaticky také znamená, že předsedou DK bude zástupce SKoZ. Členové DK nebyli zatím nominováni.

Rozpis soutěže má jednorázovou platnost. Samozřejmě lze předpokládat, že změny mezi jednotlivými soutěžními ročníky jsou možné, ale zřejmě nijak dramatické. V již zmíněné dohodě je definován také mechanismus, jakým se bude rozpis soutěže připravovat, projednávat a schvalovat. Nejpozději k 15. 5. běžného roku by měl být zveřejněn. Letošní ročník je úvodní a celá řada věcí ještě není dotažena do konce. V tuto chvíli probíhá schvalovací proces obou dokumentů v rámci národních svazů. Nejpozději do 20. 6. by dohoda i rozpis měly být schváleny. Jakmile se tak stane, budou zveřejněny.

Mezi věci, které je třeba ještě dotáhnout do konce, patří vytvoření speciálních webových stránek pro tuto soutěž, programu na vyhodnocování soutěže a v neposlední řadě také logo soutěže. To vše už mělo být dávno připraveno. Nestalo se a nemá smysl teď řešit proč. Důležité je, aby to všechno do zahájení soutěže bylo nachystáno. Zatím se to jeví tak, že by se to mělo stihnout. K programu na vyhodnocování soutěže učiním ještě důležitou poznámku. Samozřejmě se budeme snažit, aby stejný program, který bude použit u Interligy, bylo možné použít i pro národní soutěže.

Jednou z věcí, kterou je také třeba připravit, je Správní a disciplinární řád Interligy. Také na tomto dokumentu se intenzivně pracuje. A tímto jsme se opět dostali k předpisům. Interliga se bude hrát podle Mezinárodního sportovního řádu NBC (Internationale Sportordnung der NBC – ISO). Oba národní svazy se v minulosti snažily jednotlivá ustanovení ISO implementovat do svých předpisů. Ne všechno však bylo zapracováno. Díky tomu se kuželky v některých detailech hrají jinak u nás a jinak na Slovensku. Některé záležitosti ISO ani nedefinuje. Sem např. patří používání vlastních koulí. Některé odlišnosti byly na aktivu Interligy diskutovány a byl navržen společný postup. Ještě zbývá, aby si také rozhodčí sladili své noty. Za tím účelem se v sobotu 27. 8. 2016 bude na kuželně Interu Bratislava konat společný seminář rozhodčích Interligy.

Jak již bylo zmíněno, rozlosování Interligy je prakticky hotové. Zbývá provést delegaci rozhodčích. To však může ještě pár týdnů trvat. Proto v příloze této zprávy je alespoň pracovní verze rozlosování bez rozhodčích.

Datum: 8. 6. 2016 | Sekce: Mezinárodní soutěže | Autor: Jiří Jančálek