ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Interliga

VV ČKA vnímá pochopitelně množící se dotazy ohledně Interligy. Rozpis ještě není úplně doladěn, zbývá dohodnout relativně drobné detaily. Co ale platí stoprocentně je fakt, že zájem obou svazů stále trvá, a jediné, co může projekt zhatit, je nezájem ze strany účastníků. Připojuji hlavní body připravované soutěže.

Hlavní teze rozpisu Interligy:

  • Interligu řídí STK zřízená Ad hoc, tedy výhradně pro řízení této soutěže. Bude mít 4 členy, po dvou z každé země. Soutěž bude řídit vedoucí soutěže, který bude zároveň člen STK Interligy.
  • Účastníci jsou 6 družstev ČKA a 6 družstev SKoZ, klíče jsou zveřejněny v rozpisech lig obou svazů. Se stejným principem se počítá i do budoucna. Každý svaz dodá pro každý ročník 6 družstev a určí si klíč pro jejich výběr. Zřejmé řešení je sestup v Interlize nejhůře umístěného družstva z dané země a postup vítěze nejvyšší národní soutěže. Detaily ve smyslu náhrady družstva, které odmítne postup, budou ještě doladěny v národních rozpisech.
  • Hracím dnem je sobota v 16:00, pokud se družstva nedohodnou jinak. Bude možné dojednat dvojzápasy při velkých dojezdových vzdálenostech, nedělní utkání by pak začínalo v čase 10:00 – 12:00. Termíny se budou dojednávat přímo mezi účastníky Interligy před vytvořením rozlosování národních ligových soutěží a budou jim nadřazeny. Pro vyjednání termínů se počítá s dobou v délce minimálně dvou týdnů. Počítá se s respektováním termínů Ligy mistrů.
  • Odkládání utkání bude možné jen v krajních případech, typicky vyšší moci (kalamita, epidemie, karanténa apod.). Reprezentační záležitosti bych rád měl vyřešené již v termínovém kalendáři.
  • Hrát se bude podle mezinárodních pravidel NBC, sporné či neošetřené případy rozhodne STK Interligy.
  • Soupisky – družstvo uvede před sezónou seznam maximálně 15 hráčů, kteří přicházejí v úvahu pro start v Interlize. Pro vazbu mezi Interligou a našimi národními soutěžemi počítáme s klasickou soupiskou pro Interligu (hráči na ní nebudou moci hrát nižší soutěže) a se zachováním počtu 5 náhradnických startů za polovinu sezóny. Pro Interligu v tuto chvíli nepočítáme s umožněním startu hráčů s povoleným hostováním. Nicméně to ještě bude předmětem jednání.
  • Kuželna – to je v tuto chvíli hlavní bod jednání. Na slovenské straně jsou už povolené pouze segmenty a dráhy s povrchem plast, tedy jednolitý povrch na dřevěných deskách (analogické jako má například Valašské Meziříčí). Vzhledem k naší aktuální úpravě předpisů je v našem plánu vyjednat stejnou podmínku, jako je stanovena pro naše 1. KL, tedy povinnost segmentových drah až od sezóny 2018/19.
  • Nejlépe umístěná družstva z jednotlivých zemí získají právo účasti v mezinárodních pohárech podle stejného klíče, jaký je v aktuální 1. KLM. Tento postup byl schválen NBC.
  • Všechny další principy jsou v podstatě identické s aktuálním rozpisem kuželkářských lig obou svazů, případně pouze organizačního charakteru, v tuto chvíli ne zcela zásadní.

Pokud by z Vašich případných dotazů vyplynuly další podstané body, které jsem mohl z důvodu provozní slepoty přehlédnout, tak je sem doplním. Za případné připomínky předem děkuji.

Hanuš Slavík
Předseda STK ČKA

Datum: 26. 2. 2016 | Sekce: Domácí soutěže | Autor: Hanuš Slavík