ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Mezinárodní kuželkářský sport na křižovatce

Většinu naší členské základny nechává situace na mezinárodní kuželkářské scéně v naprostém klidu. Proč by je mělo nějak vzrušovat, co se zrovna peče v Americe či na Arabském poloostrově? Jak to může ovlivnit jejich kuželkářský život?

Z každodenního života všichni velmi dobře víme, že na prvním místě jsou peníze. A to také beze zbytku platí v našem sportě. Leta letoucí slýchám pohádky, jak se kuželkářský sport dostane na olympijské hry. Pokud by se to povedlo, napojili bychom se tak na penězovod, který je s touto vrcholnou sportovní akcí spojen. V posledních letech v nejvyšších kuželkářských kruzích graduje snaha, aby se kuželkářský sport stal plnohodnotným olympijským sportem. Ukazuje se však, že pod pojmem kuželkářský sport je třeba především vidět bowling. Na rozdíl od kuželek je to právě bowling, který se hraje po celém světě. Kuželky sice mají svá mistrovství světa, ale zatím na nich vždy startovali pouze hráči ze starého kontinentu.

Zatímco bowling kráčí za svým velkým cílem, my (kuželkáři) vedeme žabomyší války. Díky tomu za posledních pár let řádně prořídly řady členů mezinárodní kuželkářské organizace NBC (resp. WNBA, která vedle našich klasických kuželek sdružuje také disciplíny nůžky a žlábky). Není tedy divu, že bowling při své cestě na Olymp nechce s sebou vláčet věci, které ho brzdí. Šance bowlingu na zařazení do programu olympijských her se stává reálnější. Letos se dostal mezi posledních sedm kandidátů, o kterých se uvayžovalo v souvislosti s OH 2020 v Tokiu. V září 2015 byl proveden užší výběr tří sportů, do kterého se již bowling nedostal – další šanci dostane pro OH 2024. Jedním z hlavních důvodů nezařazení bowlingu se stalo nedostatečné zapojení mládeže ve struktuře jeho soutěží – v tomto ohledu by kuželkáři mohli být bowlingu vzorem.

Ukazuje se tedy, že společná existence kuželek a bowlingu pod jednou střechou může být prospěšná pro obě odvětví. Pokud by však partnerství kuželek a bowlingu skončilo, hrozilo by, že kuželky vypadnou ze struktury MOV. Na té mezinárodní úrovni by to až tak bolestivé nebylo, ale s vysokou pravděpodobností by se to promítlo i na naši národní úroveň. A pokud by kuželky nepatřily mezi sporty sdružené v ČOV, výrazně by se to promítlo do výše dotací z ministerstva – takže se opět bavíme o penězích. I když si kuželkáři musí většinu zaplatit ze své kapsy, přesto zde existují aktivity, které jsou hrazeny z dotací: činnost sekretariátu ČKA (včetně příspěvků krajům), státní reprezentace, talentovaná mládež (např. PMN)… Pokud by se tok peněz ze státního rozpočtu výrazně zredukoval, kuželky by to zřejmě přežily. Jen by musely hledat jiné formy finančního zabezpečení svých aktivit, resp. tyto aktivity zredukovat. A to by se leckomu už nemuselo líbit. To je také odpověď na otázky položené v úvodu.

Poslední stav na mezinárodní scéně přibližuje prezident NBC ve svém článku v zářijovém čísle Zpravodaje NBC (Mitteilungsblatt Nr. 35). Pro zájemce je k dispozici také český překlad.

Datum: 23. 10. 2015 | Sekce: Ostatní | Autor: Jiří Jančálek