ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Návrh stanov ČKBF

Prezidium ČKBF předkládá pro jednání mimořádné valné hromady ČKBF v sobotu 17. října 2015 v Praze na Strahově návrh stanov.

Předložený text reflektuje požadavky Nového občanského zákoníku (NOZ) a měl by umožnit zápis ČKBF do spolkového rejstříku.

ČKA a ČBA jsou definovány jako pobočné spolky s právní subjektivitou. Rovněž krajské kuželkářské svazy budou mít statut pobočných spolků ČKBF s vlastní právní osobností. Jejich ustavení bude administrativní úkol pro další období. ČKA i ČBA budou po valné hromadě ČKBF aktualizovat své Statuty takovým způsobem, aby byly v souladu s NOZ a s novelizovaným zněním stanov ČKBF. Právě v novém Statutu ČKA budou přesně specifikovány podmínky existence krajských kuželkářských svazů. Další informace očekávejte po valné hromadě ČKBF.

Není vyloučeno, že konečné znění stanov ještě dostojí nějakých formálních změn, pokud bude nutné je udělat v zájmu bezproblémového zápisu do spolkového resjříku. Duch stanov však zůstane každopádně zachován.

S některými nashledanou při jednání valné hromady ČKBF se těší

Hanuš Slavík
Prezident ČKBF

Datum: 14. 10. 2015 | Sekce: Ostatní | Autor: Hanuš Slavík