ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Úpravy STP - Update

VV ČKA schválil pár úprav STP.

Zásadní změna je v čl. 16 PR, odst. 4), a sice navýšení počtu náhradnických startů za polovinu soutěžního ročníku na 5.
Čl. 11 PR doznal více změn. Přibyly v něm dva odstavce. V odst. 9) je definováno až skoro revoluční umožnění startu hráče bez registračního průkazu, pokud prokáže svoji totožnost občanským prlkazem, pasem nebo řidičským průkazem. Odstavec dále upravuje správní poplatek 200 Kč, jeho úhrada a případné následné sankce. Zde bych chtěl upozornit, že v případě nepředložení registračního průkazu se do kolonky registrační číslo nepíše žádný jiný údaj něž registrační číslo. Pokud se jej nepodaří získat, tak ponechte kolonku prázdnou. Skutečnost, že nebyl předložen registrační průkaz spolu s datem narození hráče se uvede do pole Poznámky. Další úpravy čl. 11 PR se týkají oblečení hráčů. Nový odst. 5) upravuje oblečení při nástupu a dává každému hráči možnost nastoupit podle okolností buď v dresu, nebo v teplákové soupravě. Oblečení hráčů se týkají i drobné změny v odst. 3) a 4).

Z pokynů MŠMT vyplynulo snížení doby platnosti prohlášení o zdravotní způsobilosti na jeden rok, viz čl. 8 PR. 

Čl. 17 SŘ, odst. 7 týkající se kontumace byl doplněn víceméně logickou infomací o dílčích bodech, která tam dosud chyběla.

Jedna novinka se objevila i v ŘR, kdy je možnost získat kvalifikaci rozhodčího od nynějša podmíněna dovršením 18 let věku.

Hanuš Slavík
Předseda STK ČKA

  • Novelizované znění STP se zvýrazněnými změnami: STP (pdf)
Datum: 11. 9. 2015 | Sekce: VV ČKA | Autor: Hanuš Slavík